7.10.3Konstrukcja „USED TO” i „WOULD” w czasie przeszłym

Daleką przeszłość oraz powtarzające się czynności w przeszłości opisuje się za pomocą konstrukcji used to i would. Czasownika would używa się w odniesieniu do wydarzeń, które powtarzały się regularnie.I used to go there with my dad.Chodziłem tam ze swoim tatą.He used to be my favourite player.Kiedyś był moim ulubionym zawodnikiem.It isn't what it used to be.Nie jest tym, czym było.I would take piano lessons.Chodziłem na lekcje gry na fortepianie.We would play each weekend.Graliśmy w każdy weekend.He would get up early.Wstawał wcześnie.