Kommunikation

Alfabet podróżnika Lubisz podróżować? Mamy dla ciebie garść przydatnych słów i zwrotów. Droga w znaczeniu odcinka prowadzącego z punktu A do punktu B to der Weg. Wohin geht dieser Weg?Dokąd prowadzi ta droga? Ich zeige Ihnen gleich den Weg.Zaraz pokażę wam drogę. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.Mamy przed sobą jeszcze długą drogę. Jeśli mamy na myśli podróż, użyjemy rzeczownika Die Reise. Gute Reise!Szczęśliwej podróży!, Szerokiej drogi! eine Reise nach Europapodróż do Europy Die Fahrt najczęściej oznacza jazdę. Wie lange dauert die Fahrt (mit dem Auto)?Jak długo trwa jazda (samochodem)?
Parkować czy zaparkować? Bez względu na to, czy w tłumaczeniu na polski pojawi się czasownik w aspekcie dokonanym (zaparkować), czy niedokonanym (parkować), w języku niemieckim zawsze użyjemy słowa parken. Wo parkst du?Gdzie parkujesz? Darf ich hier parken?Mogę tutaj zaparkować? Podobna sytuacja dotyczy większości niemieckich czasowników: informacja o jednorazowym/powtarzalnym charakterze danej czynności wynika głównie z kontekstu. Ich muss etwas essen.Muszę coś zjeść. Morgens esse ich nicht.Nie jem rano. nigdy Schließ mal die Schachtel.Zamknij pudełko. Die Geschäfte schließen um 18 Uhr.Sklepy zamykają o 18.
Bringen czy holen? To, jak przetłumaczymy polski czasownik przynieść, będzie zależało od kontekstu. Popularny czasownik bringen odnosi się do sytuacji, kiedy następuje ruch w jednym kierunku – ktoś bierze coś w punkcie A i zanosi do punktu B. Ich bringe dir morgen das Geld.Jutro przyniosę ci pieniądze. Eva bringt mir heute das Geld.Eva przyniesie mi dziś pieniądze. Jeśli mamy co czynienia z ruchem w obu kierunkach, użyjemy czasownika holen. Oznacza on, że dana osoba musiała najpierw pofatygować się i pójść po coś, a następnie z tym wrócić. Soll ich uns etwas zu trinken holen?Mam (pójść) przynieść nam coś do picia? Gehe bitte in die Küche und hole den Stuhl.Idź proszę do kuchni i przynieś krzesło. Czasownik bringen ma bardziej uniwersalne zastosowanie – pojawi się także w zdaniach, w których akcent kładziemy nie na tyle samą czynność, co na jej efekt, np. kiedy prosimy o przyniesienie czegoś w rozmowie z kelnerem. Bringen Sie mir bitte die Speisekarte.Poproszę menu. (dosł. “Proszę przynieść mi menu”.) Uwaga! Niekiedy czasownik bringen/holen przetłumaczymy jako także jako przywieźć, jeśli z kontekstu wynika, że dany przedmiot zostanie dostarczony jakimść środkiem transportu. Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?Czy może mi pan przynieść/ przywieźć tę paczkę do pracy? Holst du das Essen aus der Küche?Przyniesiesz jedzenie z kuchni? Holst du das Essen aus dem Restaurant?Przywieziesz jedzenie z restauracji?
Zu - niepozorne słówko o wielkim znaczeniu W poprzednich lekcjach mówiliśmy o zu jako o przyimku określającym kierunek. Wie komme ich zum Bahnhof?Jak dostanę się na dworzec? Er fährt zu den Eltern.Jedzie do rodziców. Tego krótkiego, ale potężnego wyrazu – tym razem w funkcji przysłówka – użyjemy także, wskazując na nadmiar czegoś czy zbyt intensywne natężenie danego zjawiska. Es ist zu viel!To za dużo!, Tego już za wiele! Er spricht zu laut.Mówi zbyt głośno. W niektórych kontekstach zu oznacza zamknięty. Das Geschäft ist schon zu.Sklep jest już zamknięty. Jako przyimek zu może także wprowadzać bezokolicznik. Es ist verboten, dort zu parken.Parkowanie tam jest zabronione.