Redemittel

Wie geht es Ihnen?
[viː geːt εs ˈiːnən?]
Jak się pan(i) miewa?
Wie geht's?
[viː geːts?]
Jak się masz?
Es geht mir gut.
[εs geːt miːɐ guːt]
Mam się dobrze.
Mach's gut.
[maxs guːt]
Miłego dnia!
Das freut mich.
[das frɔyt mɪç]
Cieszy mnie to.
Wie heißt du?
[viː haist duː?]
Jak się nazywasz?
Ich heiße Peter.
[ɪç ˈhaisə ˈpeːtɐ]
Mam na imię Peter.
Mein Name ist Peter.
[main ˈnaːmə ɪst ˈpeːtɐ]
Mam na imię Peter.
Wer ist das?
[veːɐ ɪst das?]
Kto to jest?
Entschuldigung, wer sind Sie?
[εntˈʃʊldɪgʊŋ, veːɐ zɪnt ziː?]
Przepraszam, kim pan/pani jest?
Wie bitte?
[viː ˈbɪtə?]
Proszę?
Ich verstehe Sie nicht.
[ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt]
Nie rozumiem (pana,pani).
Ach so!
[ax zoː!]
Ach tak!
Tut mir leid.
[tuːt miːɐ lait]
Przykro mi.
Ich komme aus Deutschland.
[ɪç ˈkɔmə aus ˈdɔytʃlant]
Pochodzę z Niemiec.
Ich arbeite in Berlin.
[ɪç ˈarbaitə ɪn bεrˈliːn]
Pracuję w Berlinie.
Ich arbeite als Programmierer.
[ɪç ˈarbaitə als prograˈmiːrɐ]
Pracuję jako programista.
Nur ein bisschen, danke.
[nuːɐ ain ˈbɪsçən, ˈdaŋkə]
Tylko trochę, dziękuję.
Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch.
[ɪç ˈʃprεçə ˈεŋlɪʃ ʊnt ain ˈbɪsçən dɔytʃ]
Mówię po angielsku i trochę po niemiecku.
nach Hause
[naːx ˈhauzə]
do domu
zu Hause
[tsuː ˈhauzə]
w domu

Niemieckie przymiotniki w stopniu równym mają taką samą postać jak przysłówki. Das ist gut. w zależności od kontekstu może zatem znaczyć To jest dobre., jak albo To dobrze. W słowniczku do lekcji z reguły tłumaczymy wyrazy tego typu jako przymiotniki.