Kommunikation

Samochodem, na rowerze, w balonie W podróży szczęśliwie nie musimy zastanawiać się zbyt wiele nadwyborem przyimka – z pomocą przychodzi am konstrukcja mit etwas fahren. mit dem Auto fahrenjechać samochodem mit dem Zug fahrenjechać pociągiem mit dem Fahrrad fahrenjechać na rowerze Jeśli mówimy o o sobie, która siedzi za kierownicą – albo sterami – czasownikowi fahren będzie towarzyszyła jedynie nazwa danego środka transportu (bez przyimka i bez rodzajnika). Uwaga: poniższe zwroty odmieniają się analogicznie jak czasowniki złożone – do tego zagadnienia powródimy jeszcze w lekcji 8. Rad fahrenjechać na rowerze Auto fahrenjechać samochodem, prowadzić samochód Ballon fahrenkierować balonem
Krok po kroku Bez względu na to, czy jesteś fanem poruszania się na piechotę, czy przez większość oglądasz świat zza szyby samochodu czy tramwaju – względnie z wysokości rowerowego siodełka – powinieneś znać kilka podstawowych niemieckich czasowników związanych z chodzeniem. Najbardziej podstawowy z nich to gehen, które może odpowiadać zarówno polskiemu iść, jak i chodzić Ich gehe zur Post.Idę na pocztę. Gehen Sie nicht auf die Straße!Nie wychodź na ulicę. Miłośnikom wycieczek górskich przyda się czasownik wandernchodzić na piesze wycieczki, wędrować. Wir wandern oft im Gebirge.Często chodzimy po górach. W odniesieniu do dziecka, które niedawno nauczyło się chodzić (albo właśnie nabywa tę cenną umiejętność) użyjemy czasownika laufen. Unser Sohn kann schon laufen.Nasz syn umie już chodzić. Może on oznaczać także iść na piechotę, w kontraście do jechać (środkiem transportu). Wir müssen laufen, der Bus ist schon weg.Musimy iść pieszo, autobus już odjechał. W Austrii laufen używa się w znaczeniu biec, biegać. Ich muss schon laufen, der Zug kommt in 3 Minuten.Muszę już biec, pociąg przyjedzie za 3 minuty. Er läuft gern Ski.Lubi biegać na nartach. Mówiąc o bieganiu w celach rekreacyjnych, użyjemy czasownika joggen. Ich jogge gern im Park.Lubię biegać w parku. Czasownik rennen opisuje szybki, gwałtowny bieg. Er rennt zur Straßenbahn.Biegnie na tramwaj. Sie rennen wie der Teufel.Pędzą jak szaleni. Rzeczownik das Rennen oznacza zawody, wyścig.
Aber czy sondern? Polskie ale najczęściej tłumaczymy jako aber. W niektórych sytuacjach używamy również spójnika sondern. Jak je rozróżnić? Sondern wprowadza nową informację, która całkowicie coś neguje i zastępuje to, co zostało powiedziane na początku zdania. W języku polskim można go zastąpić za pomocą spójnika ale, a. Das Auto ist nicht blau, sondern grün.Auto nie jest niebieskie, ale/a zielone. Das ist kein Buch, sondern ein Film.To nie książka, ale/a film. Ich zahle nicht bar, sondern mit Karte.Nie będę płacić gotówką, ale/a kartou. Aber można użyć również we wszystkich pozostałych przypadkach. langsam, aber sicherpowoli, ale bezpiecznie Aber warum?Ale dlaczego? W zdaniach złożonych spójnik ten również odnosi się do informacji, która pojawiła się na początku zdania, zaprzecza ją, ale także precyzuje. Der Kuchen ist klein, aber lecker.Ciasto (wprawdzie) jest małe, ale smaczne. Ich kann heute nicht kommen, aber ich komme morgen.Dziś (wprawdzie) nie mogę, ale przyjdę jutro. Ulrike isst keine Süßigkeiten, aber sie mag Schokolade.Ulrike (wprawdzie) nie je słodyczy, ale lubi czekoladę.
Alfabet majsterkowicza Czasownik basteln jest tłumaczony w słownikach jako majsterkować. Czasownik basteln odnosi się do wszelkich czynności manualnych, podczas których coś wytwarzamy. Sie bastelt gern mit Kindern.Lubi tworzyć coś z dziećmi. Może również odnosić się do ulepszania i naprawiania czegoś. Er bastelt an seinem Computer.Majsterkuje przy komputerze.