e-mail

Pamiętaj, żeby uważać przy tłumaczeniu na zaimek sie. Np. zdanie Ich muss sie noch fragen w zależności od kontekstu będzie znaczyło Muszę ją jeszcze zapytać albo Muszę ich jeszcze zapytać.

Ein Treffen in Paris

Herr Schmidt:
Guten Tag, Herr Klein! Was machen Sie in Paris?
Dzień dobry, panie Klein! Co robi pan w Paryżu?
Herr Klein:
Oh, guten Tag! Das ist aber eine Überraschung! Wir machen Urlaub, wir waren noch nie hier.
O, dzień dobry! Co za niespodzianka! Jesteśmy na urlopie, jeszcze tu nie byliśmy.
Herr Schmidt:
Das ist ja toll! Sind Sie hier mit Ihrer Frau?
Wspaniale! Jest pan tu z żoną?
Herr Klein:
Ja, klar. Sie liebt Paris. Sie wartet jetzt auf mich im Hotel und liest ihren Reiseführer. Und warum sind Sie hier?
Tak, oczywiście. Ona kocha Paryż. Teraz czeka na mnie w hotelu i czyta (swój) przewodnik. A z jakiego powodu jest tu pan?
Herr Schmidt:
Geschäftlich. Darf ich Ihnen meine Kollegin Frau Müller vorstellen?
W interesach. Czy mogę panu przedstawić moją koleżankę, panią Müller?
Herr Klein:
Es freut mich! Ich kenne Sie nur vom Sehen. Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Miło mi! Znam panią tylko z widzenia. Jak podoba się pani miasto?
Frau Müller:
Sie ist wunderschön! Ich möchte noch Pigalle sehen.
Jest przepiękne! Chciałabym jeszcze zobaczyć Pigalle.
Herr Klein:
Treffen wir uns dort am Abend?
Spotkamy się tam wieczorem?
Herr Schmidt:
Das ist eine gute Idee! Wir hatten viel Arbeit und jetzt können wir uns endlich unterhalten.
Dobry pomysł! Mieliśmy dużo pracy, a teraz nareszcie możemy się zabawić.
Herr Klein:
Abgemacht. Bis dann!
Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia!
Frau Müller:
Auf Wiedersehen!
Do widzenia!

Znajdź wszystkie zaimki dzierżawcze i zastąp je odpowiednimi formami rodzajnikw nieokreślonych. Zwróć uwagę, że końcówki zmieniają się analogicznie do rodzajników.

Znajdź czasowniki zwrotne i wypisz je wraz z odpowiednią formą zaimka (odpowiadajego polskiemu sobie i się). Uwaga: pamiętaj, że nie każdy polski czasownik zwrotny ma swój zwrotny odpowiednik w języku niemieckim.