Wortschatz

 • ausruhen (du ruhst aus) odpoczywać
 • sich ausruhen (du ruhst dich aus) wypoczywać
 • Baby das (-s) niemowlę
 • beide obaj
 • Cousin der (-s) kuzyn
 • Cousine die (-n) kuzynka
 • echt naprawdę
 • E-Mail die (-s) e-mail
 • endlich wreszcie
 • ganz cały
 • gehören należeć
 • geschäftlich handlowy
 • geschieden rozwiedziony
 • Halbbruder der brat przyrodni
 • heiraten żenić się, wychodzić za mąż
 • Hotel das (-s) hotel
 • gar wcale
 • Gruß der (Grüße) pozdrowienie
 • grüßen (du grüßt) pozdrawiać
 • Idee die (-n) pomysł
 • kennen znać
 • Kollegin die (-nen) koleżanka
 • ledig wolny nieżonaty
 • lesen (du liest) czytać
 • mehr więcej
 • Mutter die (Mütter) matka
 • nie nigdy
 • Oma die (-s) babcia
 • Onkel der (-) wujek
 • Opa der (-s) dziadek
 • Papa der (-s) tata
 • Reiseführer der (-) przewodnik
 • Schwester die (-n) siostra
 • sehen (du siehst) widzieć
 • Seite die (-n) strona
 • Sohn der (Söhne) syn
 • so tak
 • sogar nawet
 • ständig ciągle, stale
 • Stiefmutter die macocha
 • süß słodki, uroczy
 • Tante die (-n) ciocia
 • Tochter die (Töchter) córka
 • Überraschung die niespodzianka
 • sich unterhalten (du unterhältst dich) bawić się
 • Urlaub der urlop, wczasy
 • Vater der (Väter) ojciec
 • verheiratet zamężna, żonaty
 • vorstellen (du stellst vor) przedstawiać
 • witzig dowcipny
 • ziemlich dość

Uwaga na wymowę rzeczowników Cousin (kuzyn) i Cousine (kuzynka) – łatwo pomylić ze sobą te słowa.

Ausruhen i vorstellen to czasowniki rozdzielnie złożone. Dopóki nie zaznajomisz się z ich odmianą, najlepiej używaj ich tylko w bezokoliczniku.