Redemittel

Wie komme ich zu...?
[viː ˈkɔmə ɪç tsuː?]
Jak dostanę się do...?
weit weg
[vait vεk]
daleko
weit von hier
[vait fɔn hiːɐ]
daleko stąd
Gute Reise!
[ˈguːtə ˈraizə!]
Szczęśliwej podróży!
Darf ich Sie etwas fragen?
[darf ɪç ziː ˈεtvas ˈfraːgn?]
Czy mogę o coś zapytać?
Gehen Sie nach links.
[ˈgeːən ziː naːx lɪŋks]
Proszę iść w lewo.
nach rechts
[naːx rεçts]
w prawo
zu Fuß
[tsuː fuːs]
pieszo
Danke schön.
[ˈdaŋkə ʃøːn]
Dziękuję.
Nichts zu danken.
[nɪçts tsuː ˈdaŋkn]
Nie ma za co.

Zwróć uwagę, że niemiecki czasownik fragen nigdy nie ma formy zwrotnej, w przeciwieństwie do polskiego “zapytać (się)”.