Vor dem Haus

Lena:
Hi, Marcus. Wohin gehst du mit dem Rucksack?
hai, ˈmarkʊs voˈhin ˈgeːst duː mɪt deːm ˈrʊkzak?
Cześć, Markus. Gdzie idziesz z tym plecakiem?
Marcus:
Hallo, Lena. Ich gehe zum Bahnhof.
haˈloː, ˈleːna ɪç ˈgeːə tsʊm ˈbaːnhoːf
Cześć Lena. Idę na dworzec.
Marcus:
Ich habe ein paar Tage frei und fahre nach Österreich zu den Eltern.
ɪç ˈhaːbə ain paːɐ ˈtaːgə frai ʊnt ˈfaːrə naːx ˈøːstəraiç tsuː deːn ˈεltɐn
Mam kilka dni wolnego i jadę do Austrii do rodziców.
Lena:
Und wo wohnen sie?
ʊnt voː ˈvoːnən ziː?
A gdzie oni mieszkają?
Marcus:
In Mondsee. Ich muss erst mit dem Zug und dann mit dem Bus fahren.
ɪn ˈmoːntzeː ɪç mʊs eːɐst mɪt deːm tsuːk ʊnt dan mɪt deːm bʊs ˈfaːrən
W Mondsee. Najpierw muszę jechać pociągiem, a potem autobusem.
Lena:
Das ist ja weit weg! Also gute Reise!
das ɪst jaː vait vεk! ˈalzo ˈguːtə ˈraizə!
To bardzo daleko! Zatem szczęśliwej podróży!
Marcus:
Danke! Jetzt muss ich aber schon laufen.
ˈdaŋkə! jεtst mʊs ɪç ˈaːbɐ ʃoːn ˈlaufn
Dzięki! Teraz już muszę biec.
Marcus:
Der Zug soll in 20 Minuten kommen und ich brauche noch eine Fahrkarte. Tschüs!
deːɐ tsuːk zɔl ɪn ˈtsvantsɪç miˈnuːtn ˈkɔmən ʊnt ɪç ˈbrauxə nɔx ˈainə ˈfaːɐkartə tʃʏs!
Pociąg powinien przyjechać za 20 minut, a potrzebuję jeszcze biletu. Cześć!

Wskaż w dialogu konstrukcje z użyciem celownika.

Auf der Straße

Fußgänger 1:
Guten Tag! Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie etwas fragen?
ˈguːtn taːk! εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə, darf ɪç ziː ˈεtvas ˈfraːgn?
Dzień dobry! Przepraszam, czy mogę o coś zapytać?
Fußgänger 2:
Natürlich! Wie kann ich Ihnen helfen?
naˈtyːɐlɪç! viː kan ɪç ˈiːnən ˈhεlfn?
Oczywiście! Jak mogę pani pomóc?
Fußgänger 1:
Wie komme ich zur Bank, bitte?
viː ˈkɔmə ɪç tsuːɐ baŋk, ˈbɪtə?
Jak dostanę się do banku?
Fußgänger 2:
Gehen Sie nach links, dann geradeaus zur Kirche.
ˈgeːən ziː naːx lɪŋks, dan gəraːdəˈaus tsuːɐ ˈkɪrçə
Proszę iść w lewo, a potem prosto aż do kościoła.
Fußgänger 2:
Überqueren Sie die Kreuzung und gehen Sie nach rechts. Und dort ist die Bank.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈkrɔytsʊŋ ʊnt ˈgeːən ziː naːx rεçts ʊnt dɔrt ɪst diː baŋk
Proszę przejść przez skrzyżowanie i skręcić w prawo. Tam już jest bank.
Fußgänger 1:
Ist es weit von hier?
ɪst εs vait fɔn hiːɐ?
Czy to daleko stąd?
Fußgänger 2:
Es ist nicht weit. Sie können zu Fuß gehen. Es sind ungefähr 5 Minuten.
εs ɪst nɪçt vait ziː ˈkœnən tsuː fuːs ˈgeːən εs zɪnt ˈʊngəfεːɐ fʏnf miˈnuːtn
To niedaleko. Może pani iść pieszo. To jakieś 5 minut stąd.
Fußgänger 1:
Kann ich auch mit dem Bus fahren?
kan ɪç aux mɪt deːm bʊs ˈfaːrən?
A czy mogę (też) pojechać autobusem?
Fußgänger 2:
Ja, es ist nur eine Haltestelle.
jaː, εs ɪst nuːɐ ˈainə ˈhaltəʃtεlə
Tak, to tylko jeden przystanek.
Fußgänger 1:
Vielen Dank. Auf Wiedersehen!
ˈfiːlən daŋk auf ˈviːdɐzeːən!
Dziękuję bardzo. Do widzenia!

Im Stadtverkehr

Können Sie uns bitte helfen? Fährt diese Linie zur Universität?
ˈkœnən ziː ʊns ˈbɪtə ˈhεlfn? fεːɐt ˈdiːzə ˈliːniə tsuːɐ univεrziˈtεːt?
Przepraszam, czy może nam pan pomóc? Czy ta linia jedzie na uniwersytet?
Ja. Es ist die Richtung Bismarckplatz. Dort müssen Sie aber in die Straßenbahn Linie 18 umsteigen.
jaː εs ɪst diː ˈrɪçtʊŋ ˈbɪsmarkplats dɔrt ˈmʏsn ziː ˈaːbɐ ɪn diː ˈʃtraːsnbaːn ˈliːniə ˈaxtseːn ˈʊmʃtaign
Tak. To kierunek na Bismarckplatz. Tam muszą się państwo przesiąść na tramwaj numer 18.
Sie können dort auch in den Bus Linie 100 einsteigen.
ziː ˈkœnən dɔrt aux ɪn deːn bʊs ˈliːniə ˈhʊndɐt ˈainʃtaign
Mogą też tam państwo wsiąść do autobusu numer 100.
Und wo sollen wir aussteigen?
ʊnt voː ˈzɔlən viːɐ ˈausʃtaign?
A gdzie powinniśmy wysiąść?
An der Haltestelle Universitätsstraße.
an deːɐ ˈhaltəʃtεlə univεrziˈtεːtsʃtraːsə
Na przystanku Universitätsstraße.
Wie viele Haltestellen sind es noch zum Bismarckplatz?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs nɔx tsʊm ˈbɪsmarkplats?
Ile jeszcze przystanków do Bismarckplatz?
Drei.
drai
Trzy.
Danke schön.
ˈdaŋkə ʃøːn
Dziękuję bardzo.
Nichts zu danken.
nɪçts tsuː ˈdaŋkn
Nie ma za co.

Wskaż w dialogach formy czasowników modalnych oraz bezokoliczniki czasowników głównych, z którymi się one łączą. Zwróć uwagę, ile członów może stać między czasownikiem modalnym a bezokolicznikiem.

W lekcji 3 pojawiają się pierwsze czasowniki rozdzielnie złożone: einsteigen, aussteigen i umsteigen. Nie omówiliśmy jeszcze ich odmiany, dlatego na razie najlepiej używaj ich tylko w bezokoliczniku, w połączeniu z czasownikami modalnymi.