Aussprache

Żebyśmy się dobrze rozumieli Powtórzymy kilka problematycznych kwestii, które mogą sprawić, że nie do końca zrozumiemy się z rodzimymi użytkownikami języka. Za nieporozumienia najczęściej odpowiada akcent i związana z nim redukcja samogłosek w sylabach nieakcentowanych. Innymi słowy, w sylabach akcentowanych samogłoski i spógłoski są wyraźne, natomiast w sylabach nieakcentowanych przeciwnie. Nauka akcentu poszczególnych wyrazów nie ma sensu. Słuchaj tekstów mówionych i zwracaj uwagę, w jaki sposób zmienia się wymowa głosek, w zależności od akcentu. W ten sposób oswoisz się z akcentem. Dość zaskakujące może być dla nas także rozróżnianie długich i krótkich głosek, co jest słyszalne. Na przykład geben wymawia się jako gébn, guten Tag jako gútn ták itp. To zagadnienie odróżnia język pisany od mówionego. Pamiętaj, aby w wymowie starannie rozróżniać samogłoski z przegłosem, a zwłaszcza ö i ü. Nieprawidłowa wymowa rzadko zmienia znaczenie słów, ale Niemiec może Cię nie zrozumieć. können – kennen; schön – schon über – lieber; Schlüssel – schließen Warto przede wszystkim na początku słuchać różnych nagrań i ćwiczyć swoją wymowę. Zacznij z tekstami i słówkami z naszej książki, następnie możesz kontynuować ćwiczenia, słuchając radia, oglądając filmy, korzystając z internetu itp.