Wortschatz

 • Abendessen das ˈaːbntεsnkolacja
 • alles ˈaləswszystko
 • also ˈalzowięc, zatem
 • Apfel der (Äpfel) ˈapfljabłko
 • Apfelkuchen der ˈapflkuːxnszarlotka
 • Bedienung die bəˈdiːnʊŋobsługa, kelner, kelnerka
 • Bier das biːɐpiwo
 • brauchen ˈbrauxnpotrzebować
 • bringen ˈbrɪŋənprzynosić
 • Café das (Cafés) kaˈfeːkawiarnia
 • dann danpotem
 • Durst der dʊrstpragnienie
 • essen (du isst) ˈεsnjeść
 • etwas ˈεtvascoś
 • falsch falʃbłędny
 • fertig ˈfεrtɪçgotowy
 • Freund der (Freunde) frɔyntkolega
 • Freundin die (Freundinnen) ˈfrɔyndɪnkoleżanka
 • Gabel die (Gabeln) ˈgaːblwidelec
 • gerade gəˈraːdəwłaśnie
 • gern ˈgεrnchętnie
 • getrennt gəˈtrεntoddzielnie, osobno
 • Glas das (Gläser) glaːsszklanka
 • gleich glaiçzaraz, od razu
 • groß groːsduży, wielki
 • helfen (du hilfst) ˈhεlfnpomagać
 • Hunger der ˈhʊŋɐgłód
 • Käsekuchen der ˈkεːzəkuːxnsernik
 • klein klainmały
 • kosten ˈkɔstnkosztować
 • Kuchen der (Kuchen) ˈkuːxnciasto
 • lecker ˈlεkɐpyszny, smaczny
 • Löffel der (Löffel) ˈlœflłyżka
 • Messer das (Messer) ˈmεsɐnóż
 • Mineralwasser das mineˈraːlvasɐwoda mineralna
 • Mitbewohnerin die (Mitbewohnerinnen) ˈmɪtbəvoːnərɪnwspółlokatorka
 • nehmen (du nimmst) ˈneːmənwziąć
 • noch nɔxjeszcze
 • oder ˈoːdɐalbo, lub
 • Pizza die (Pizzas) ˈpɪtsapizza
 • Rechnung die (-en) ˈrεçnʊŋrachunek, faktura
 • Restaurant das (Restaurants) rεstoˈrɑ̃ːrestauracja
 • richtig ˈrɪçtɪçpoprawny
 • schmecken ˈʃmεknsmakować
 • Serviette die (Servietten) zεrˈviεtəserwetka
 • Speisekarte die (Speisekarten) ˈʃpaizəkartəmenu, karta dań
 • Stuhl der (Stühle) ʃtuːlkrzesło
 • Stück das (Stücke) ʃtʏksztuka, kawałek
 • Tee der teːherbata
 • Teller der (Teller) ˈtεlɐtalerz
 • vielleicht fiˈlaiçtchyba, może
 • warum vaˈrʊmdlaczego
 • wohin voˈhɪndokąd
 • zahlen ˈtsaːlənpłacić
 • zusammen tsuˈzamənrazem, wspólnie

Obok formy gern istnieje również forma gerne. Nie różnią się one pod względem gramatycznym i znaczeniowym.