Kommunikation

S-Bahn czy U-Bahn? W większych miastach z pewnością spotkasz się z określeniem S-Bahn. Uwaga: nie należy kojarzyć go z rzeczownikiem Straßenbahn (tramwaj). S-Bahn jest skrótem od Stadtschnellbahn i oznacza szybką kolej miejską, która służy usprawnieniu lokalnego transportu. U-Bahn to z kolei skrót od Untergrundbahn. Metro – bo o nim mowa – na terenie Niemiec funkcjonuje w Berlinie, Hamburgu, Monachium i Norymberdze, a na terenie Austrii jedynie w Wiedniu. A skoro już przy Wiedniu jesteśmy: lokalne określenie na tramwaj to die Bim.
Przyimki an, auf, bei Polski przyimek na w zależności od kontekstu przetłumaczymy jako auf lub jako an. Znaczenie ma, czy mówimy o powierzchni poziomej (na drodze, na stole), ponieważ wówczas użyjemy auf, a w odniesieniu do powierzchni pionowej (na ścianie) - an. Przyimek an oznacza również przy (przy domu). Jeżeli spotykamy się przy jakimś obiekcie (przy kościele, przy szkole), użyjemy przyimka bei.
Przyimki in i nach w nazwach geograficznych W niemieckich tekstach nazwy geograficzne występują z reguły bez rodzajnika – wyjątkiem są nazwy rodzaju żeńskiego, takich jak die Slowakei czy die Tschechische Republik. Jeśli mówimy o położeniu (Wo?), używamy przyimka in, a ewentualny rodzajnik będzie miał formę celownika. in Österreich; in Wien in der Tschechischen Republik; in der Slowakei Wyrażając kierunek (Wohin?), w odniesieniu do nazw geograficznych bez rodzajnika użyjemy przyimka nach, a w odniesieniu do nazw żeńskich przyimka in, który w tym wypadku będzie łączył się z biernikiem. Ich fahre nach Deutschland/Tschechien. Er fährt in die Slowakei. Wszystkie nazwy geograficzne mają swój rodzaj. Obowiązuje reguła, że nazw miast i państw rodzaju nijakiego nie poprzedza się rodzajnikiem (oprócz kilku wyjątków). [a co z rodzajem męskim?] Er wohnt in Berlin/Österreich. das alte Berlin/Österreich
Przyimki in a zu Z czasownikami ruchu najczęściej łączą się przyimki zu i in. Ich gehe zur Bank. – Ich gehe in die Bank. Różnią się one odceieniem znaceniowym: przyimek in sygnalizuje, że wchodzimy do środka, przyimek zu odnosi się ogólnie do obszaru, gdzie zamierzamy coś robić (możemy np. wypłacić pieniądze z bankomatu, który znajduje się na zewnątrz budynku).

Mimo swoich niepozornych rozmiarów niemieckie przyimki mogą ci na początku sprawić trochę kłopotu. Wiele z nich ma po kilka znaczeń, w zależności od kontekstu, w jakim występują, dlatego najlepiej uczyć się od razu całych połączeń (wraz z odpowiednim przypadkiem). Z pomocą przyjdą ci także ćwiczenia oraz ogólne reguły, jakich nauczyć się w trakcie kursu. Zatem głowa do góry!

Czasownik können Können to jeden z najpopularniejszych niemieckich czasowników. Często zastępuje bardziej formalne dürfen. Kann ich Sie etwas fragen?Czy mogę pana o coś zapytać? Darf ich Sie etwas fragen?Czy mogę pana o coś zapytać? Können możemy tłumaczyć nie tylko jako móc, ale także jako umieć, potrafić. Decydujący jest kontekst zdania. Ich kann nicht sprechen.Nie mogę mówić. nie wypada Er kann nicht sprechen.Nie umie mówić. jest jeszcze zbyt mały