Aussprache

Adaptacja wyrazów obcego pochodzenia Na pewno zauważyłeś, że wiele wyrazów w książce jest obcego pochodzenia i wymawia się je w inny sposób, niż przedstawiliśmy to we wstępie do książki. Przejmowanie słów z innych języków jest charakterystyczne nie tylko dla języka niemieckiego. Zwykle przejmuje się cały wyraz i jego formy oraz wymowę dostosowuje się do systemu języka. Lajkujemy posty przyjaciół na facebooku, kupujeme croissanty na podwieczorek, na pewno mógłbyś znaleźć wiele podobnych przykładów. W języku niemieckim wyrazy otrzymują rodzaj, odpowiednie końcówki i przedrostki. Wann checken Sie aus? Ich schreibe eine E-Mail. Adam mag Computerspiele. Wymowa w mniejszym lub większym stopniu przypomina wymowę oryginalną. die Toilette toaˈlεtə der Cousin kuˈzε̃ː Czasami bardziej niż w języku polskim. posten pɔʊstn die Chance ʃãːsə Niektóre wyrazy zadomowiły się w języku na tyle, że o ich obcym pochodzeniu przypomina jedynie wymowa. Zwykle dotyczy to wymowy głosek v i t. reservieren rezεrˈviːrən; die Serviette zerˈviεtə die Rezeption retsεpˈtsioːn; funktionieren fuŋktsioˈniːrən