Wortschatz

 • abheben (du hebst ab) wypłacać pieniądze
 • angenehm miły, przyjemny
 • Aufenthalt der (-e) pobyt
 • auschecken (du checkst aus) wymeldować się
 • ausfüllen (du füllst aus) wypełniać
 • Geldautomat der (-en) bankomat
 • Bestätigung die (-en) potwierdzenie
 • bestellen zamawiać
 • bitten prosić, żądać
 • Briefmarke die (-n) znaczek (pocztowy)
 • buchen rezerwować
 • daneben obok
 • Doppelzimmer das pokój dwuosobowy
 • einchecken (du checkst ein) meldować się
 • erledigen załatwiać
 • erstens po pierwsze
 • Familienname der (-n) nazwisko
 • freundlich miły, życzliwy
 • funktionieren działać
 • Gepäck das bagaż(e)
 • Gesamtpreis der łączna cena
 • kaputt zepsuty
 • Klimaanlage die klimatyzacja
 • lassen zostawiać, pozwalać
 • melden zgłaszać, meldować
 • mitteilen (du teilst mit) zawiadamiać
 • möglich możliwy
 • Nachbar der (-n) sąsiad
 • Nummer die (-n) numer
 • ob czy
 • Person die (-en) osoba
 • Platz der (Plätze) miejsce
 • Postamt das poczta budynek
 • reparieren naprawiać
 • Reservierung die rezerwacja
 • reservieren rezerwować
 • ruhig spokojny
 • schreiben pisać
 • Schlüssel der (-) klucz
 • Stellplatz der miejsce parkingowe
 • stören przeszkadzać
 • stornieren ʃtɔrˈniːrənanulować
 • Tasche die (-n) kieszeń, torba
 • Taxi das (-s) taksówka
 • Tier das (-e) zwierzę
 • Toilette die (-n) WC, toaleta
 • Trinkgeld das napiwek
 • tun (du tust) robić
 • übergeben (du übergibst) oddawać
 • unterschreiben (du unterschreibst) podpisać (się)
 • Unterschrift die podpis
 • Vorname der (-n) imię
 • wechseln wymieniać
 • wunderbar cudowny, wspaniały
 • zweitens po drugie

Być może zwróciłeś uwagę, że w słowniczku brakuje niektórych wyrazów z e-maila, którym rozpoczyna się lekcja. Mają one charakter bardzo formalny, dlatego na razie wystarczy ci ich bierna znajomość, ale zamieściliśmy ich tłumaczenie w sekcji Redemittel, a także w słowniku na końcu kursu.