Kommunikation

Mieszkanie Jeżeli planujesz dłuższy pobyt w Niemczech, na pewno będziesz szukać mieszkania. Podamy Ci kilka przydatnych terminów i zwrotów. Studenci wybierają akademik das Studenten(wohn)heim lub mieszkanie prywatne die WG. Skrót WG (czytaj wege) to skrót od słowa die Wohngemeinschaft, który moglibyśmy tłumaczyć jako grupę osób, mieszkających razem. Jeżeli będziesz chciał wynająć w mieszkanie, w ogłoszeniach znajdziesz określenia kalt i warm. 600 Euro warm; die Kaltmiete Wyraz Kaltmiete oznacza kwotę czynszu bez dodatkowych kosztów, bez tzw. Nebenkosten, jak np. woda, prąd elektryczny, wywóz śmieci. Wyraz Warmmiete oznacza czynsz wraz z innymi opłatami i ogrzewaniem. Podczas przeprowadzki przyda Ci się czasownik ziehen i jego warianty z przedrostkami. Er zieht nach Berlin.Przeprowadza się do Berlina. Sie will in ein Haus umziehen.Chce się przeprowadzić do domu. Wir wollen bis Ende März ausziehen.Chcemy się wyprowadzić do końca marca. Sie können Anfang April einziehen.Może się pan wprowadzić na początku kwietnia. Zapamiętaj, że w przeciwieństwie do języka polskiego, czasowniki te nie są zwrotne. Jeśli dodałbyś do nich sich, powstałby czasownik o zupełnie innym znaczeniu (przebrać się, rozebrać się itp.).
Czasownik machen Czasownik machen jest magicznym słowem, które w języku potocznym może być bardzo przydatne. Jeżeli nie możesz przypomnieć sobie danego czasownika, wystarczy użyć machen i odpowiedniego przedrostka. Rodzimi użytkownicy języka używają go bardzo często, dlatego należy sobie go przyswoić. Czasowniki z przedrostkami mają zwykle kilka znaczeń, które będziemy stopniowo poznawać. AN+machen można używać niemal zawsze, włączając jakieś urządzenie, puszczając muzykę, rozpalając ogień itp. das Licht anmachenzapalić światło die Heizung anmachenwłączyć ogrzewanie die Musik anmachenwłączyć muzykę Odwrotne znaczenie ma czasownik AUS+machen. Mach das Licht aus!Wyłącz światło! Machen Sie den Motor aus.Wyłącz silnik. eine Zigarette ausmachenzgasić papierosa Jeżeli dodasz przedrostek AUF, otrzymasz czasownik o znaczeniu otwierać, rozpalać, rozpinać itp. Mach das Fenster bitte auf.Proszę, otwórz okno. ein Paket aufmachenrozpakować paczkę Przeciwne znaczenie posiada czasownik ZU+machen. Machen Sie die Tür zu.Proszę zamknąć drzwi. Mach die Flasche schon zu.Zakręć już tę butelkę.
Konstrukcja es gibt Polskie czasowniki być, istnieć, znajdować się możemy wyrazić po niemiecku za pomocą konstrukcji:
Es gibt + biernik
In der Stadt gibt es fünf Cafés.W mieście znajduje się pięć kawiarni. Es gibt keinen Aufzug im Haus.W domu nie ma windy. Was gibt es zu essen?Co jest do jedzenia?
Jak powiedzieć tak W języku niemieckim istnieją dwie możliwości. W odpowiedzi na pytania twierdzące używa się ja, natomiast w odniesieniu do przeczeń używa się doch. Ist die Wohnung noch frei?Ja, sie ist noch frei. Ist die Wohnung nicht mehr frei?Doch, sie ist noch frei. Haben Sie keine Kinder?Doch, wir haben zwei Kinder. Wskazówka: Doch możesz użyć wszędzie tam, gdzie w języku polskim powiedziano by: “Ależ tak!”.