Wortschatz

 • abends ˈaːbntskażdego wieczoru, wieczorami
 • Adresse die (-n) aˈdrεsəadres
 • April der aˈprɪlkwiecień
 • Arbeit die (-n) ˈarbaitpraca
 • Bäcker der (Bäcker) ˈbεkɐpiekarz
 • bei baiu, przy
 • bestätigen bəˈʃtεːtɪgnpotwierdzać
 • Blume die (-n) ˈbluːməkwiat
 • Buch das (Bücher) buːxksiążka
 • dauern ˈdauɐntrwać
 • Farbe die (-n) ˈfarbəkolor
 • sich freuen zɪç frɔyəncieszyć się
 • früh fryːwczesny
 • für fyːɐdla
 • Geburtstag der gəˈbuːɐtstaːkurodziny
 • genau gəˈnaudokładnie
 • Gespräch das (Gespräche) gəˈʃprεːçrozmowa
 • gestern ˈgεstɐnwczoraj
 • heute ˈhɔytədziś
 • holen ˈhoːlənprzynosić, iść po coś
 • Kunde der (Kunden) ˈkʊndəklient
 • lange ˈlaŋədługo
 • leider ˈlaidɐniestety
 • lieb liːpkochany
 • morgens ˈmɔrgnskażdego ranka, (co) rano
 • Mittag der ˈmɪtaːkpołudnie
 • Mitternacht die ˈmɪtɐnaxtpółnoc
 • Nachmittag der ˈnaːxmɪtaːkpopołudnie
 • nachmittags ˈnaːxmɪtaːkspopołudniami, każdego popołudnia
 • nachts naxtsnocą, każdej nocy
 • öffnen ˈœfnənotworzyć
 • Paket das (Pakete) paˈkeːtpaczka
 • schauen ˈʃauənpatrzeć, oglądać
 • Schachtel die (-n) ˈʃaxtlpudełko
 • schließen ˈʃliːsnzamknąć
 • schnell ʃnεlszybki
 • spät ʃpεːtpóźno
 • Stunde die (-n) ˈʃtʊndəgodzina 60 minut
 • täglich ˈtεːklɪçcodzienny, codziennie
 • tagsüber ˈtaːksyːbɐw ciągu dnia
 • Telefonnummer die (-n) teleˈfoːnnʊmɐnumer telefonu
 • toll tɔlświetny, super
 • Torte die (-n) ˈtɔrtətort
 • treffen (du triffst) ˈtrεfnspotkać
 • sich treffen zɪç ˈtrεfnspotykać się
 • Treffen das (Treffen) ˈtrεfnspotkanie
 • Uhr die (-en) uːɐgodzina, zegar(ek)
 • Vormittag der ˈfoːɐmɪtaːkprzedpołudnie
 • vormittags ˈfoːɐmɪtaːkskażdego przedpołudnia
 • wann vankiedy
 • warten ˈvartnczekać
 • wunderschön ˈvʊndɐˈʃøːnwspaniały, przepiękny
 • zeigen ˈtsaignpokazywać