Wortschatz

 • Abreise die (-n) odjazd, wyjazd
 • abfahren (du fährst ab) odjeżdżać
 • absagen (du sagst ab) odwoływać, odmawiać
 • anbieten (du bietest an) proponować
 • Angebot das (-e) propozycja
 • anziehen (du ziehst an) zakładać ubranie/buty
 • aufwachen (du wachst auf) budzić się
 • auspacken (du packst aus) rozpakowywać
 • ausziehen (du ziehst aus) zdejmować
 • bald wkrótce
 • Bett das (-en) łóżko
 • Decke die (-n) koc
 • (sich) duschen brać prysznic
 • einpacken (du packst ein) pakować
 • einschlafen (du schläfst ein) zasypiać
 • einstellen (du stellst ein) ustawiać, nastawiać
 • erzählen opowiadać
 • frühstücken jeść śniadanie
 • gespannt napięty, w napięciu
 • Glück das szczęście
 • heißen oznaczać
 • sich hinsetzen (du setzt dich hin) siadać
 • immer zawsze, wciąż
 • Klo das (-s) toaleta
 • krank chory
 • losfahren (du fährst los) wyjeżdżać
 • mitbringen (du bringst mit) przynosić, przywozić ze sobą
 • mitfahren (du fährst mit) jechać z kimś
 • nämlich bowiem
 • nennen nazywać
 • packen pakować
 • putzen (du putzt) czyścić, myć
 • Sache die (-n) rzecz
 • schlafen (du schläfst) spać
 • Schuh der (-e) but
 • stellen ustawić, nastawić
 • träumen śnić
 • übrig pozostały, zbędny
 • umstellen (du stellst um) przestawiać
 • verabreden umawiać, uzgadniać
 • versprechen (du versprichst) obiecywać
 • vorhaben (du hast vor) zamierzać
 • waschen (du wäschst) myć
 • wecken budzić
 • Wecker der (-) budzik
 • wieder znów, znowu
 • wiederholen powtarzać
 • Woche die (-n) tydzień
 • Zahn der (Zähne) ząb
 • zuhören (du hörst zu) słuchać, przysłuchiwać się
 • zurückkommen (du kommst zurück) wracać

Zwróć uwagę, że czasowniki schlafen i waschen odmieniają się tak samo jak czasownik fahren.