Kommunikation

Wszystko i wszyscy Wspomnieliśmy już o zaimku alles (wszystko). Teraz omówimy formę alle (wszyscy). Czy te końcówki są ci znane? Na przykład alles przypomina das, a alle - die? Masz rację. Nie są to dwa różne zaimki, a warianty zaimka all. Odmieniają się tak samo jak rodzajniki. Das ist alles. dasTo wszystko. Fast alle sind da. diePrawie wszyscy są tutaj. in allen Farben denwe wszystkich kolorach
Żenić się czy wychodzić za mąż? W języku niemieckim obydwa czasowniki tłumaczy się za pomocą heiraten. Marcus möchte heiraten.Marcus chciałby się ożenić. Anna möchte heiraten.Anna chciałaby wyjść za mąż. Wir möchten heiraten.Chcielibyśmy się pobrać. Jeżeli chcesz powiedzieć o tym, kogo chcesz poślubić, również użyjesz czasownika heiraten. Anna möchte Marcus heiraten.Anna chce poślubić Marcusa. Marcus möchte sie heiraten.Marcus chce ją poślubić. Po ślubie mąż i żona są verheiratet. Anna ist verheiratet.Anna jest zamężna. Marcus ist verheiratet.Marcus jest żonaty. Przed ślubem każdy jest ledig (wolny). Jeżeli nie ma partnera, jest single. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć odpowiedniej osoby i dojdzie do rozwodu, do formularzy wpiszesz geschieden (rozwiedziony). W odniesieniu do związków partnerskich Niemcy używają określenia eingetragene Lebenspartnerschaft.
Przyjaciel a kolega Rzeczownik Freund w języku niemieckim odnosi się zarówno do kolegi, przyjaciela, jak i do partnera. Rzeczownika Freund w znaczeniu chłopak używa się wraz z zaimkiem dzierżawczym, natomiast w znaczeniu kolega, przyjaciel łączy się z von. mein Freundmój chłopak ein Freund von mirmój kolega/przyjaciel seine Freundinjego dziewczyna eine Freundin von ihmjego koleżanka/przyjaciółka
Przeczenie z użyciem zaimka mehr W przeczeniach może pojawić się także zaimek mehr (więcej). Konstrukcje tego typu przetłumaczymu z reguły na polski jako Już nie.... Ich kann nicht mehr.Już nie mogę. Er wohnt nicht mehr da.Już tu nie mieszka. Ich habe keine Zeit mehr.Już nie mam czasu. Er hat nichts mehr.Nie ma już nic.