Sofie und Jochen wohnen seit Jahren in einer WG.
Sofie i Jochen od lat mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu.
Sie suchen eine Wohnung im Stadtzentrum.
Szukają mieszkania w centrum.
Sie haben nichts gegen Mitbewohner, sie wollen einfach zusammenleben.
Nie mają nic przeciwko współlokatorom, chcą po prostu mieszkać razem.
Sofie hat eine Anzeige für eine Dreizimmerwohnung vor sich und ruft den Vermieter an.
Sofie ma przed sobą ogłoszenie na trzypokojowe mieszkanie i dzwoni do właściciela.

Ist die Wohnung noch frei?

Vermieter:
Hallo!
Halo!
Sofie:
Sofie Schwarz, guten Tag. Haben Sie etwas Zeit für mich? Ich interessiere mich für Ihre Anzeige.
Sofie Schwarz, dzień dobry. Czy ma pan dla mnie trochę czasu? Interesuje mnie pańskie ogłoszenie.
Vermieter:
Ach so, klar! Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen.
Ach tak, oczywiście! Chętnie odpowiem na wszystkie pani pytania.
Sofie:
Ist die Wohnung also noch frei?
Czy mieszkanie jest jeszcze wolne?
Vermieter:
Ja, sie ist noch frei.
Tak, jest jeszcze wolne.
Sofie:
Perfekt. Wann können wir die Wohnung besichtigen?
Świetnie. Kiedy możemy obejrzeć mieszkanie?
Vermieter:
Können Sie am Samstagabend kommen?
Czy mogą państwo przyjść w sobotę wieczorem?
Sofie:
Ja, wir können am Samstag kommen, d. h. am einundzwanzigsten Februar.
Tak, możemy przyjść w sobotę, t.j. dwudziestego pierwszego lutego.
Sofie:
In welchem Stock befindet sich die Wohnung?
Na którym piętrze znajduje się mieszkanie?
Vermieter:
Im dritten Stock. Leider gibt es keinen Aufzug im Haus und Sie müssen die Treppe benutzen.
Na trzecim (piętrze). Niestety w domu nie ma windy i muszą państwo iść po schodach.
Sofie:
Macht nichts. Vielen Dank und bis Samstag!
Nic nie szkodzi. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w sobotę!
Vermieter:
Bis dann!
Do zobaczenia!

Die Wohnungsbesichtigung

Vermieter:
Guten Tag, herzlich willkommen!
Dzień dobry, witam serdecznie!
Sofie:
Guten Tag!
Dzień dobry!
Vermieter:
Wir haben nicht viel Zeit, also fangen wir lieber gleich an.
Nie mamy wiele czasu, więc wolelibyśmy zacząć od razu.
Vermieter:
Die erste Tür führt in die Wohnküche, die zweite Tür ins Bad mit Toilette, die letzte Tür ins Schlafzimmer.
Pierwsze drzwi prowadzą do kuchni mieszkalnej, drugie drzwi do łazienki z toaletą, a ostatnie do sypialni.
Vermieter:
Machen Sie bitte die Tür vor Ihnen auf und gehen Sie ins Nebenzimmer.
Proszę otworzyć drzwi, które mają państwo przed sobą, i wejść do sąsiedniego pokoju.
Vermieter:
Entschuldigen Sie die Unordnung, bitte! Ich stelle noch die Stühle an den Tisch und lege die Bücher ins Regal.
Przepraszam za bałagan! Postawię jeszcze krzesło przy stole i położę książki na regale.
Jochen:
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen.
Ten, kto utrzymuje porządek, jest tylko zbyt leniwy by szukać.
Vermieter:
Stimmt. Das muss ich auch mal meiner Frau sagen.
Ma pan rację. Muszę to powiedzieć (także) swojej żonie.
Sofie:
Und wo ist das Arbeitszimmer? Wir arbeiten oft von zu Hause aus.
Gdzie jest gabinet? Często pracujemy z domu.
Vermieter:
Öffnen Sie bitte die Tür hinter Ihrem Freund und machen Sie das Licht an. Das Fenster über uns ist zu klein. Vorsicht, Stufe!
Aha, proszę otworzyć drzwi, które ma za plecami pani chłopak, i zapalić światło. Okno (nad nami) jest zbyt małe. Uwaga, stopień!
Vermieter:
Hier arbeite ich. Unser Hund liegt oft unter dem Tisch und arbeitet mit.
Tutaj pracuję. Nasz pies często leży pod stołem i pracuje ze mną.
Jochen:
Wir kennen jetzt die Wohnung. Darf ich nach der Miete fragen?
Teraz znamy już mieszkanie. Czy mogę zapytać o czynsz?
Vermieter:
Natürlich. Die Miete ist 580 Euro ohne Wasser, Heizung und Strom.
Oczywiście. Czynsz wynosi 580 euro bez wody, ogrzewania i prądu.
Jochen:
Ab wann ist die Wohnung frei?
Od kiedy mieszkanie jest wolne?
Vermieter:
Wir wollen bis Ende März ausziehen. Sie können also Anfang April einziehen.
Chcemy się wyprowadzić do końca marca. Zatem państwo mogą się wprowadzić na początku kwietnia.
Jochen:
Das klingt gut. Die Wohnung gefällt uns. Ich gebe Ihnen bis morgen Bescheid.
Brzmi dobrze. Mieszkanie nam się podoba. Do jutra damy panu znać.
Sofie:
Vielen Dank für alles und einen schönen Abend noch.
Dziękuję za wszystko i życzę miłego wieczoru.
Vermieter:
Gern geschehen. Also bis morgen!
Cała przyjemność po naszej stronie. W takim razie do jutra!

Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen. Pamiętasz z lekcji 5 różne znaczenia przyimka zu? W niemiecki przysłowiu pierwsze zu przetłumaczymy jako zbyt(nio), drugie wprowadza bezokolicznik: Ten, kto utrzymuje porządek, jest po prostu zbyt leniwy, by szukać.

Znajdź w tekście konstrukcje z przyimkami i zwróć uwagę, z jakim przypadkiem się one łączą. Pamiętasz niektóre spośród zasad? Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale Grammatik. Uwaga: nie myl przyimków z prefiksami tworzącymi czasowniki rozdzielnie złożone.

Znajdź rzeczowniki złożone. Jakie wyrazy je tworzą? Spróbuj odgadnąć ich znaczenie, a następnie przetłumacz z pomocą słownika.