Zwróć uwagę, że jeśli przymiotnik występuje samodzielnie, ma formę podstawową, np. wunderschön, toll, ale jeśli stoi przed rzeczownikiem, przyjmuje końcówkę odpowiedniego rodzaju i przypadka, np. Lieber Martin, schöne Farben. Więcej informacji na ten temat znajdzesz w kolejnych lekcjach.

Zwróć uwagę, że niemieckie czasowniki modalne mogą niekiedy wystąpić w zdaniu samodzielnie, tj. z pominięciem czasownika głównego w bezokoliczniku. Jego znaczenie musi jednak jasno wynikać z kontekstu, np: Ich muss um 7:45 aus dem Haus.Muszę wyjść z domu o 7.45.

Niemiecki przyimek für łączy się z biernikiem, podobnie jak jego polski odpowiednik (dla). Nieco kłopotliwy może być w takim połączeniu zaimek sie/Sie, który będzie miał taką samą formę niezależnie od znaczenia: für sie to dla niej lub dla nich, für Siedla pana/pani lub dla państwa. Przy tłumaczeniu zawsze zwracaj uwagę na kontekst i pisownię.

Wróć do tekstów z początku lekcji i wskaż formy trybu rozkazującego. Zwróć uwagę na użycie partykuły mal.

Znajdź w tekstach z początki lekcji godziny podane słowami i zapisz je za pomocą cyfr.

Znajdź w tekstach z początku lekcji godziny podane cyframi i zapisz je słownie. Tam, gdzie to możliwe, użyj wyrazóe halb i Viertel.