Lieber Martin,
Drogi Martinie,
Anna hat heute Geburtstag.
Anna ma dziś urodziny.
Ich muss leider bis halb sechs arbeiten.
Niestety muszę pracować do wpół do szóstej.
Gehe, bitte, zum Bäcker und hole die Torte.
Idź proszę do piekarni i odbierz tort.
Ich habe schon ein Buch für sie.
Mam już dla niej książkę.
Wir treffen uns vor dem Haus.
Spotkamy się przed domem.
Komme bitte um Viertel vor sechs und warte auf mich.
Przyjdź proszę za kwadrans szósta i poczekaj na mnie.
Wir sollen gegen sechs bei Anna sein.
Mamy być u Anny koło szóstej.
Danke sehr!
Wielkie dzięki!
Clara
Clara

Vor dem Haus

Clara:
Schau mal, die Blumen sind wunderschön!
Spójrz, jakie wspaniałe kwiaty!
Martin:
Stimmt! Sie haben schöne Farben.
To prawda! Mają piękne kolory.
Clara:
Zeig mal noch die Torte!
Pokaż mi jeszcze ten tort!
Martin:
Hilf mir bitte und öffne die Schachtel.
Pomóż mi proszę i otwórz pudełko.
Clara:
Die Torte ist auch toll.
Tort też jest super.
Martin:
Schließ bitte mal die Schachtel.
Zamknij proszę pudełko.
Martin:
Danke.
Dzięki.
Clara:
Gehen wir jetzt schnell zu Anna. Ich freue mich schon.
Chodźmy teraz szybko do Anny. Już nie mogę się doczekać.

Zwróć uwagę, że jeśli przymiotnik występuje samodzielnie, ma formę podstawową, np. wunderschön, toll, ale jeśli stoi przed rzeczownikiem, przyjmuje końcówkę odpowiedniego rodzaju i przypadka, np. Lieber Martin, schöne Farben. Więcej informacji na ten temat znajdzesz w kolejnych lekcjach.

Ein Telefongespräch

Kurier:
Guten Tag! Sind Sie Herr Wagner, bitte?
Dzień dobry! Pan Wagner?
Kunde:
Hallo! Ja, das bin ich.
Dzień dobry! Tak, to ja.
Kurier:
Wir haben ein Paket für Sie. Sind Sie morgen früh zu Hause?
Mam dla pana paczkę. Czy będzie pan jutro rano w domu?
Kunde:
Wann genau?
Kiedy dokładnie?
Kurier:
Gegen 8 Uhr.
Koło ósmej.
Kunde:
Leider nicht. Ich arbeite ab 8:30 und ich muss um 7:45 aus dem Haus.
Niestety nie. Pracuję od 8.30, a o 7.45 muszę wyjść z domu.
Kunde:
Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?
Czy mógłby mi pan przynieść tę paczkę do pracy?
Kurier:
Kein Problem. Wie ist die Adresse?
Żaden problem. Jaki to adres?
Kunde:
Goethestraße 24. Kommen Sie bitte am Vormittag.
Goethestraße 24. Proszę przyjść przed południem.
Kunde:
Ich arbeite von 8:30 bis 11:15 und dann gehe ich essen.
Pracuję od 8.30 do 11.15, a potem idę coś zjeść.
Kurier:
O. K., alles klar. Ich bestätige noch die Zeit am Morgen.
OK, wszystko jasne. Jeszcze potwierdzę rano godzinę.
Kunde:
Abgemacht. Und wie ist noch Ihr Name und wie ist Ihre Telefonnummer?
Jesteśmy umówieni. A jak się pan nazywa i jaki jest pana numer telefonu?
Kurier:
Oh, Entschuldigung! Mein Name ist Kurt Müller und meine Telefonnummer ist 030 6984531.
Och, przepraszam! Nazywam się Kurt Müller, a mój numer telefonu to 030 6984531.
Kunde:
Danke schön. Bis morgen!
Bardzo dziękuję. Do jutra!

Zwróć uwagę, że niemieckie czasowniki modalne mogą niekiedy wystąpić w zdaniu samodzielnie, tj. z pominięciem czasownika głównego w bezokoliczniku. Jego znaczenie musi jednak jasno wynikać z kontekstu, np: Ich muss um 7:45 aus dem Haus.Muszę wyjść z domu o 7.45.

Niemiecki przyimek für łączy się z biernikiem, podobnie jak jego polski odpowiednik (dla). Nieco kłopotliwy może być w takim połączeniu zaimek sie/Sie, który będzie miał taką samą formę niezależnie od znaczenia: für sie to dla niej lub dla nich, für Siedla pana/pani lub dla państwa. Przy tłumaczeniu zawsze zwracaj uwagę na kontekst i pisownię.

Wróć do tekstów z początku lekcji i wskaż formy trybu rozkazującego. Zwróć uwagę na użycie partykuły mal.

Znajdź w tekstach z początki lekcji godziny podane słowami i zapisz je za pomocą cyfr.

Znajdź w tekstach z początku lekcji godziny podane cyframi i zapisz je słownie. Tam, gdzie to możliwe, użyj wyrazóe halb i Viertel.