Ein Telefongespräch

Katrin:
Hi, Monika, hör jetzt mal zu, ich habe ein Angebot für dich.
Cześć, Monika, słuchaj, mam dla ciebie propozycję.
Monika:
Hallo, ich bin sehr gespannt!
Cześć, jestem bardzo ciekawa!
Katrin:
Wolf ist krank und wir haben also eine Fahrkarte nach Amsterdam übrig. Fährst du mit?
Wolf jest chory i mamy wolny bilet do Amsterdamu. Pojedziesz z nami?
Monika:
Wie bitte? Verstehe ich dich richtig? Bietest du mir eine Reise nach Amsterdam an?
Co? Czy dobrze cię rozumiem? Proponujesz mi wycieczkę do Amsterdamu?
Katrin:
Genau, das biete ich dir an.
Dokładnie to ci proponuję.
Monika:
Oh, danke! Ich habe schon etwas vor, aber das kann ich absagen. Ich fahre sehr gerne mit.
O, dzięki! Mam już coś w planach, ale mogę to odwołać. Bardzo chętnie pojadę z wami.
Katrin:
Super! Der Bus fährt morgen um 6:30 vom Bahnhof ab.
Super! Autobus wyjeżdża jutro z dworca o 6.30.

Vor der Abreise

Oliver:
Warum läufst du so hin und her?
Dlaczego ciągle biegasz wte i wewte?
Monika:
Ich packe jetzt meine Sachen ein, ich fahre nämlich morgen früh mit ein paar Freunden nach Amsterdam. Stell dir das vor!
Właśnie się pakuję, bo jutro rano jadę z przyjaciółmi do Amsterdamu. Wyobraź sobie!
Oliver:
Oh, das klingt aber gut! Setz dich hin und erzähle.
O, to brzmi naprawdę dobrze! Siadaj i opowiadaj.
Monika:
O. K., ich ruhe mich kurz aus.
OK, chwilę odpocznę.

Monika:
Wolf ist krank und kann nicht mitfahren. Sie nehmen mich mit.
Wolf jest chory i nie może jechać. Zabierają więc mnie.
Oliver:
Das nenn' ich Glück! Du bringst mir etwas mit, versprich es!
To się nazywa szczęście! Przywieziesz mi coś, obiecaj!
Monika:
Klar, ich verspreche es.
Jasne, obiecuję.
Oliver:
Wann stehst du morgen auf?
O której jutro wstajesz?
Monika:
Ich stehe gegen fünf auf. Stellst du den Wecker, bitte?
Wstaję koło piątej. Nastawisz proszę budzik?
Oliver:
Kein Problem. Und wann kommst du zurück?
Żaden problem. A kiedy wrócisz?
Monika:
Ich fahre morgen ab und ich komme am Mittwoch zurück, das heißt in fünf Tagen.
Wyjeżdżam jutro, a wracam w środę, czyli za pięć dni.
Oliver:
Ich kann mich also endlich mit Peter auf ein Bier treffen.
W takim razie mogę wreszcie pójść z Peterem na piwo.
Monika:
Das ist eine gute Idee! Jetzt muss ich aber wieder packen.
Dobry pomysł! Ale teraz muszę wracać do pakowania.
Oliver:
O. K. Und ich gehe gleich ins Bett. Gute Nacht!
OK. A ja zaraz idę spać. Dobranoc!
Monika:
Schlaf gut!
Śpij dobrze!

Am Morgen

Am Morgen wacht Monika schon um 4 Uhr auf.
Rano Monika budzi się już o 4.
Sie wäscht sich, putzt sich die Zähne, zieht sich an und frühstückt.
Myje się, myje zęby, ubiera się i je śniadanie.
Um Viertel nach sechs trifft sie ihre Freunde, steigt in den Bus ein und sie fahren los.
Kwadrans po siódmej spotyka się z przyjaciółmi, wsiada do autobusu i odjeżdżają.
Sie packt ihre Decke aus und schläft bald ein. Sie träumt von Amsterdam.
Wypakowuje koc i szybko zasypia. Śni o Amsterdamie.

Znajdź czasowniki, u których w toku odmiany dochodzi do oddzielenia prefiksu – tzw. trennbare Werben (czasowniki rozdzielnie złożone). Utwórz formy bezokolicznika.