Redemittel

Hör zu!
[]
Słuchaj!
Ich bin sehr gespannt!
[]
Nie mogę się doczekać!
Fährst du mit?
[]
Jedziesz z nami?
hin und her
[]
tam i z powrotem
Stell dir das vor!
[]
Wyobraź to sobie!
Setz dich hin.
[]
Usiądź.
Das nenn' ich Glück.
[]
To nazywam szczęściem.
das heißt
[]
to znaczy
von etwas träumen
[]
śnić o czymś
Urlaub machen
[]
spędzać urlop gdzie

Używając niemieckich czasowników z prefiksem mit-, nie precyzujemy z kim coś robimy. Pytanie Fährst du mit? w zależności od kontekstu przetłumaczymy zatem jako Jedziesz ze mną/z nim/z nią/z nami/z nimi?, podobnie jak Spielst du mit?, Kommst du mit? itd.

Codzienne czynności

aufwachen
[]
budzić się
aufstehen
[]
wstawać
aufs Klo gehen
[]
iść do toalety
sich waschen
[]
umyć się
sich die Zähne putzen
[]
myć zęby
sich anziehen
[]
ubrać się
frühstücken
[]
jeść śniadanie
zu Mittag essen
[]
jeść obiad
Was isst du zu Mittag?
[]
Co jesz na obiad?
Ich esse gerade zu Mittag.
[]
Właśnie jem obiad.
zu Abend essen
[]
jeść kolację
sich ausziehen
[]
rozebrać się
duschen
[]
brać prysznic
ins Bett gehen
[]
iść do łóżka/spać
den Wecker stellen
[]
nastawiać budzik
einschlafen
[]
zasypiać

Zwróć uwagę, jaki na szyk wyrazów w zdaniach z połączeniem zu Mittag Essen. Zachowuje się ono jak czasownik rozdzielnie złożony, dlatego zu Mittag trafia na ostatnią pozycję. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku połączenia zu Abend Essen.