Wortschatz

 • Anfang der (Anfänge) początek
 • anfangen (du fängst an) zaczynać
 • anmachen (du machst an) włączać
 • anrufen (du rufst an) dzwonić, telefonować
 • Anzeige die (-n) ogłoszenie
 • aufmachen (du machst auf) otwierać
 • Aufzug der (Aufzüge) winda
 • ausmachen (du machst aus) wyłączać
 • ausziehen (du ziehst aus) wyprowadzać się
 • Bad das (Bäder) łazienka, kąpiel
 • beantworten odpowiadać
 • sich befinden znajdować się
 • benutzen używać
 • besichtigen zwiedzać, oglądać mieszkanie
 • Boden der ziemia, podłoga
 • einfach po prostu
 • einziehen (du ziehst ein) wprowadzać się
 • Ende das (-n) koniec
 • faul leniwy
 • Fenster das (-) okno
 • führen prowadzić
 • geben (du gibst) dawać
 • gegen przeciwko
 • halten (du hältst) trzymać, utrzymywać
 • hängen wisieć
 • Heizung die ogrzewanie
 • hinter za
 • Hund der (-e) pies
 • Küche die (-n) kuchnia
 • legen kłaść
 • letzter, letzte, letztes ostatni, ostatnia, ostatnie
 • Licht das (-er) światło
 • liegen leżeć
 • Miete die (-n) czynsz
 • neben obok
 • Ordnung die porządek
 • Regal das (-e) półka
 • sagen mówić
 • Schlafzimmer das sypialnia
 • Schrank der (Schränke) szafa
 • setzen siadać
 • sitzen (du sitzt) siedzieć
 • stellen stawiać
 • Stock der (-) piętro
 • Strom der prąd elektryczny
 • Stufe die (-n) schodek, stopień
 • Tisch der (-e) stół
 • Treppe die (-n) schody
 • Tür die (-en) drzwi
 • über nad
 • umziehen (du ziehst um) przeprowadzać się
 • Unordnung die nieład
 • unter pod
 • Vermieter der (-) wynajmujący właściciel
 • Wand die (Wände) ściana
 • Wasser das woda
 • welcher, welche, welches który, która, które
 • WG die (-s) (wspólnie) wynajmowane mieszkanie
 • Wohnung die (-en) mieszkanie
 • Zimmer das (-) pokój
 • zumachen (du machst zu) zamknąć
 • zusammenleben (du lebst zusammen) mieszkać razem

W formach 2. i 3. os. lp. czasownika geben dochodzi do alternacji w temacie (e wymienia się na a). Odmienia się on tak samo jak nehmen. Czasowniki anfangen i halten mają z kolei taką samą odmianę jak fahren. Wymowa du hältst może wydawać się na początku karkołomnym wyzwaniem, ale po odrobinie treningu z pewnością dasz radę. W formie 3. os. lp. pojawi się tylko jedno t: er hält.