Kommunikation

Pisanie e-maili W dzisiejszych czasach e-maile to bardzo popularny środek komunikacji. Opanowałeś już język niemiecki na tyle, by napisać krótką wiadomość w tym języku. Omówimy kilka reguł dot. pisania e-maili. zwroty Do swoich przyjaciół zazwyczaj zwracamy się drogi, droga, tj. lieber, liebe lub po prostu Hallo. Lieber Simon Liebe Anette Tego powitania możesz użyć również w mniej formalnych kontaktach z osobami, z którymi często się kontaktujesz. Liebe Frau Huber Lieber Herr Huber W sytuacjach formalnych używamy zwrotów szanowny, szanowna, tj. sehr geehrter, sehr geehrte. Sehr geehrte Frau Huber Sehr geehrter Herr Huber Jeżeli nie znamy adresata, użyjemy zwrotu Sehr geehrte Damen und Herren. Powitanie oddziela się za pomocą przecinka, a dalszą część wypowiedzi rozpoczyna się w kolejnym wersie, podobnie jak w języku polskim. pożegnanie Jeżeli chcemy pożegnać się w neutralny sposób, możemy użyć zwrotu Mit freundlichen Grüßen. Ma on kilka wariantów: Mit herzlichen Grüßen; Viele Grüße; Beste Grüße; Liebe Grüße Gruß und Kuss; Alles Liebe Eine erfolgreiche Woche noch; Einen schönen Tag noch Istnieją również utworzone od nich skróty: MfG – Mit freundlichen Grüßen LG – Liebe Grüße Nie możemy zapomnieć o pewnej ważnej sytuacji - dyktowaniu adresu e-mail. !!*České slovo zavináč v němčině nadiktujete jako At, čteno εt, nebo Klammeraffe.
Daty Daty mają w języku niemieckim następujący format: 24.04.2020 24. April 2020 Donnerstag, der 24.4.2018 Lata są odczytywane jak liczebniki główne, nie zmieniają one swojej formy. 2020 – zweitausendzwanzig 1990 – neunzehnhundertneunzig Dzień oznaczamy za pomocą liczebników porządkowych, które łączą się z rodzajnikiem określonym i odmieniają się. Dlatego jego końcówki się zmieniają, a w połączeniu z przyimkiem używa się form skróconych. Nie musisz się obawiać, zwykle do liczebnika dodaje się końcówkę -en. Na pytanie Der Wievielte ist heute? (Który dzisiaj?) możemy odpowiedzieć, używając liczebnika w mianowniku. Heute ist der dritte Mai.Dziś jest trzeci maja. Na pytanie Den Wievielten haben wir heute? (Którego dziś mamy?) odpowiadamy, używając liczebnika w bierniku. Heute haben wir den dritten Mai.Dziś mamy trzeciego maja. Daty w listach podaje się w bierniku wówczas, gdy podaje się również miejsce. Dresden, den 3. Mai 2020 W odpowiedzi na pytanie Wann? używa się przyimka am i celownika. Na co dzień używa się końcówki -en. Wir treffen uns am dritten Mai.Spotkamy się trzeciego maja. Rodzajnik łączy się również z przyimkiem von. Ihre Reservierung vom dritten MaiPaństwa rezerwacja z trzeciego maja vom fünften April bis dritten Maiod piątego kwietnia do trzeciego maja
Czasownik lassen Czasownik lassen posiada wiele znaczeń, które w języku czeskim najczęściej wyrażamy za pomocą czasownika zostawiać. Lass das!Zostaw to! Zwykle dodaje się do niego jeszcze jeden czasownik w bezokoliczniku. Lass es dir schmecken!Smacznego. Lass die Kinder im Garten spielen.Pozwól dzieciom bawić się w ogrodzie. Das lasse ich mir nicht gefallen!Nie dam za wygraną! Często wyraża propozycję. Lass uns gehen.Chodźmy! Uwaga! Szyk wyrazów jest taki sam jak w przypadku czasowników modalnych. Czasownik zwrotny sich lassen jest odpowiednikiem polskiego można, da się. Das Fenster lässt sich nicht öffnen.Nie da się otworzyć okna. Die Klimaanlage lässt sich reparieren.Można naprawić klimatyzację. W czasie teraźniejszym odmienia się jak czasownik fahren, 2. osoba lp. ma taką samą formę jak 3. osoba lp. du lässt, er lässt.