Exercises

Przeliteruj podane wyrazy i wymów je. Pamiętasz, co znaczą?

1 English
2 can
3 be
4 easy
5 hello
6 friend
7 good
8 boy
9 hope
10 introduce
11 John
12 lesson
13 learn
14 meet
15 ready
16 speak
17 start
18 understand

Zapamiętaj zwrot I hope to see you soon - Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Połącz zdania.

 • 1 How are you?
 • 2 I'm fine. Thank you.
 • 3 My name is ...
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Nice to meet you.
 • 7 Come and meet ...
 • 8 Goodbye.
 • a Nazywam się...
 • b Jak się nazywasz?
 • c Do widzenia.
 • d Jak się masz?
 • e Poznaj...
 • f Skąd jesteś?
 • g Dobrze. Dzięki.
 • h Miło mi cię poznać.

Wysłuchaj nagrania i zapisz przeliterowane wyrazy, a następnie je przeczytaj.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Przetłumacz zdania. Zwróć uwagę na użycie czasownika to be.

1 I'm sorry.
2 I'm fine.
3 I'm ready. We can start.
4 I'm not afraid.
5 Who are you?
6 You're late.
7 We're busy.
8 You're right.
9 What's your name?
10 Let me introduce myself.
11 He isn't here.
12 Are you okay?
13 Are you hungry?
14 It's him. I'm sure.

Potoczny zwrot What's up? wɒts ʌp odpowiada polskiemu “Co słychać?”. W odpowiedzi możemy stwierdzić po prostu Not much nɒt mʌtʃ (Nic ciekawego). Uwaga: unikaj go w sytuacjach oficjalnych! What's to ściągnięta forma what is, utworzona na takiej samej zasadzie jak np. who's (od who is).

Połącz pytania i odpowiedzi.

 • 1 How is she?
 • 2 Am I right?
 • 3 Who is he?
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Are we ready?
 • 7 Is English hard?
 • 8 Are you hungry?
 • a He's my friend.
 • b My name's John.
 • c She's fine.
 • d I'm from England.
 • e No, you're wrong.
 • f No, I'm thirsty.
 • g Yes, we can start!
 • h No, it's easy!

Wstaw brakujące formy czasownika to be w czasie Present i przetłumacz.

1 I ready.
2 We happy.
3 Frank sad.
4 Bob and Jim here.
5 I fine.
6 They afraid.
7 You late.
8 It easy.
9 Who you?
10 he sad?
11 How they?
12 Jane here?

Czy znasz autora słynnego pytania: To be, or not to be? Teraz powinieneś już potrafić samodzielnie przetłumaczyć je na polski.

Odpowiedz twierdząco na pytania. Użyj pełnych zdań.

1 Is Bob here?
2 Is it new?
3 Am I good?
4 Is English easy?
5 Are we friends?
6 Are the boys happy?
7 Is the girl good?
8 Are you ready?
9 Are the girls here?
10 Are the things new?

Końcówka -s ddoana do rzeczownika tworzy formę liczby mnogiej, np. friends - przyjaciele, boys - chłopcy, girls - dziewczyny, things - rzeczy itp. Więcej na ten temat dowiesz się w lekcji 2.

Uzupełnij zdania za odpowiednimi formami zaimków.

1 are busy. oni
2 am here. ja
3 It's . ja
4 Is it ? ona
5 I know .
6 It's ! on
7 She's with . mną
8 is true. to
9 It's from . nas
10 She knows . ich

Przekształć podane zdania w pytania.

1 I'm right.
2 We're ready.
3 He's here.
4 She's afraid.
5 You're happy.
6 Jane is happy.
7 They can come.
8 He's right.
9 It's hard.
10 English is easy.

Zwrot study hard oznacza uczyć się pilnie.

Uzupełnij zdania skróconymi formami to be not w czasie Present.

1 Jane here.
2 They my friends.
3 You right.
4 The girls sad.
5 Jim and Bob here.
6 I hungry.
7 The boys happy.
8 My name Frank.
9 The things new.
10 English hard.

!

1 Dziękuję. Thank .
2 Mam się dobrze. I'm .
3 Do zobaczenia wkrótce. See you .
4 John uczy się angielskiego. John is a learner of .
5 Nie ma jej tu teraz. She here now.
6 Masz rację. Your are .
7 To nie jest łatwe. It's easy.
8 On wie o niej. He about her.
9 Nie boję się jej. I'm not of .
10 Pozwól(cie), że się przedstawię. Let me myself.

Zaimek zwrotny myself maɪˈsεlf – sam, się, siebie – odnosi się zawsze do 1 os. liczby pojedynczej (ja). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Lekcji 11.

Przekształć poniższe zdania w pytania. Tam, gdyzie to możliwe, użyj skróconych form.

1 It's easy.
2 He's happy.
3 They're here.
4 I'm hungry.
5 She's afraid.
6 It's true.
7 We're ready.
8 English is hard.
9 You're right.
10 You can do it.

Zwrot You can do it znaczy dosłownie “Możesz to zrobić”, ale zazwyczaj tłumaczymy go na polski jako: Dasz radę lub Poradzisz sobie.

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Gdzie to jest?
where
2 To jest tutaj.
here
3 Jesteś gotowy?
ready
4 Nie jestem gotowy.
not, ready
5 Jesteście przyjaciółmi?
friends
6 Jest szczęśliwy?
happy
7 Są smutni.
sad
8 Jest cierpliwa.
patient
9 Mam rację?
be right
10 Jesteśmy tutaj.
here
11 Możemy zacząć.
start
12 Nie mogę przyjść.
come

Powiedz po angielsku.

1 Angielski jest łatwy.
2 Mówię po angielsku.
3 On mówi po angielsku.
4 Dzień dobry.
5 Jak się pan(i) miewa?
6 Mam się dobrze.
7 Kim pan(i) jest?
8 Jak masz na imię?
9 Mam na imię John.
10 Jestem z...
11 Miło mi.
12 Przykro mi.
13 Ma pan(i) rację.
14 Ona cię zna.
15 Jesteś pewien?
16 To prawda.
17 Jestem głodny.
18 Może mi pan(i) pomóc?
19 Dziękuję.
20 Do zobaczenia!

Rzeczownik learner pochodzi od czasownika learn (uczyć się) i oznacza osobę uczącą si czegoś. Np. learners of English to “osoby uczące się angielskiego”. Sufiks -er pełni w angielskim bardzo ważną rolę – za jego pomocą tworzymy rzeczowniki oznaczające m.in. wykonawców czynności. Np. begin bɪˈgɪn (zaczynać) - beginner (początkujący), read riːd (czytać) - reader (czytelnik), speak (mówić) - speaker (mówca), teach tiːtʃ (uczyć) - teacher (nauczyciel).