Exercises

Przetłumacz. Zwróć uwagę na formę gerund i czasowniki, które się z nią łączą.

1 Living with him isn't easy.
2 You must quit smoking.
3 I can't imagine working there.
4 I couldn't help laughing.
5 She loves travelling.
6 Your room needs cleaning.
7 Drinking alcohol is bad for you.
8 He won't mind you calling him.
9 I'm tired of listening to her.
10 She's afraid of asking for it.
11 Going there is a bad idea.
12 I'm interested in buying it.
13 Finding it was hard.
14 She keeps telling me that.

Keep (on) doing something znaczy robić coś nadal, robić coś nieustannie lub powtórnie. Np. You must keep on trying - “Musisz dalej się starać”, He keeps asking me about it - “Wciąż mnie o to pyta”.

Przekształć poniższe zdania na zdania z formą gerund w taki sposób, aby ich znaczenie się nie zmieniło.

1 John likes to swim in the sea.
2 It's good for kids to read.
3 It's dangerous to ski here.
4 Is it good to eat late at night?
5 She's afraid to fly.
6 It'll be better to go by car.
7 It'll be faster to use a key.
8 It's expensive to take a taxi.
9 It's hard to sleep in this noise.
10 It wasn't easy to find it.

Zapamiętaj przydatny zwrot z formą gerund: have a hard time... ing - mieć z czymś problemy (radzić sobie z trudnością). Np. I had a hard time doing it - Miałem problemy ze zrobieniem tego, I'm having a hard time understanding - Trudno mi to zrozumieć.

Uzupełnij zdania, używając bezokolicznika lub formy gerund i przetłumacz.

1 I will go run tomorrow morning.
2 He enjoys drive to work.
3 She helped me write the e-mail.
4 They love shop .
5 It's good see you.
6 We like watch TV.
7 He asked me come with him.
8 I hate wait .
9 We go swim every week.
10 I hope see you soon.

Skróć zdania, używając formy gerund.

1 I enjoyed the time when I studied in London.
2 I hate it when I have to wait.
3 It'll be difficult to tell him.
4 She doesn't like it when I drink.
5 I hate it when he smokes here.
6 It's not much fun to sit at home.
7 She was bored when she waited there.
8 It isn't always faster to drive to work.

Choć czasownik drive znaczy prowadzić (kierować pojazdem), w niektórych kontekstach możemy go także przetłumaczyć jako jechać (samochodem) albo zawieźć (samochodem). Np. I'll drive you there - Zawiozę cię tam, We drove to town - Pojechaliśmy samochodem do miasta. Uwaga! Drive to czasownik nieregularny! (Jego formy to: PT - drove drəʊv, PP - driven ˈdrɪvən)

Przetłumacz. Zwróć uwagę na użycie przymiotników.

1 He's a head taller than me.
2 She's two years older than me.
3 This month is one day longer.
4 He's one of the greatest ...
5 That's the stupidest idea of all!
6 They're much richer than us.
7 She's more intelligent than him.
8 I bought the cheapest car.
9 Chinese is harder than English.
10 It'll be more expensive.
11 I bought it at a lower price.
12 He wants the newest phone.
13 I know more interesting books.
14 What's the most important thing?
15 Will they be more satisfied?

W języku angielskim, określając o ile coś albo ktoś jest większy, mniejszy, nie używamy przyimka. Jeżeli natomiast różnica ta jest wyrażona za danym przymiotnikiem, używamy przyimka by. Np. He's a head taller, ALE: He's taller by a head.

Utwórz zdania, używając poniższych wyrazów i formy gerund.

1 we, go, dance, tonight
2 you, like, read?
3 stop, talk!
4 I, hate, shop
5 He, enjoy, do sports
6 She, be afraid, lose it
7 go there alone, can be dangerous
8 He, prefer, stay at home.

Zamień zdania w czasie Future Simple na zdania z konstrukcją be going to.

1 It will rain.
2 I will help you.
3 It will not be easy.
4 My dad will kill me.
5 Will you be there?
6 She will do the shopping.
7 What will happen?
8 I will not tell him.

Przetłumacz, używając zdań z konstrukcją be going to.

1 Zadzwonię do niego.
2 Wyślesz to?
3 Kto to przygotuje?
4 Nikt ci nie pomoże.
5 Zabiorę cię tam.
6 Nie zrobią tego.
7 On mnie zabije!
8 Co się stanie?
9 Czy wszystko z nim będzie w porządku?
10 Co będziemy robić?

W restauracji od kelnera czy barmana możesz usłyszeć popularny potoczny zwrot, który wyraża bliską przyszłość: What's it gonna be?, co po polsku znaczy “Co będzie?”, “Co podać?”.

Połącz zdania.

 • 1 The kids are hungry.
 • 2 Does he know about it?
 • 3 Two books are missing!
 • 4 Jack is still in bed.
 • 5 I'm going to call Jane.
 • 6 It's much more expensive.
 • 7 How long is it going to take?
 • 8 Who's going to prepare it?
 • a You're going to need more money.
 • b He's going to be late for school.
 • c I'll ask Frank to do it.
 • d About three hours or more.
 • e No, but I'm going to call him.
 • f I'm going to make dinner.
 • g Do you want me to ask her?
 • h I'm going to find them.

Utwórz z poniższych wyrazów zdania wyrażające bliską przyszłość.

1 we, eat out, tonight
2 your parents, be there to?
3 I, leave you now
4 we, spend a week, abroad
5 who, make, dinner?
6 she; take you there
7 you, eat?
8 when, he, send it?

Uzupełnij zdania, używając przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym. Przypomnij sobie ich znaczenie.

1 I'm short than Bob. He's tall than me.
2 Jane looks happy than she did yesterday.
3 She looks like the happy person in the world.
4 He's smart and strong than he looks.
5 That isn't the bad thing.
6 What's the big animal in the world?
7 Pigs are intelligent than dogs.
8 London is the busy city in England.
9 You could buy it much cheap .
10 She is the beautiful girl I know.
11 It'll be good to wait for him.
12 I'm feeling much bad today.
13 Of course it looks small when you go far .
14 He always buys the expensive tickets.

Jednym z przymiotników, którego często używa się w stopniu najwyższym jest the latest ðəˈleɪtɪst. Zwykle występuje on w znaczeniu ostatnia, najnowsza (wersja, wiadomość).

Wybierz właściwy przyimek.

1 I'll send it until/by/within four p.m.
2 She's going to leave within/till/by a few days.
3 We'll be back by/till/for next Monday.
4 She'll stay at home by/until/within four o'clock.
5 We need to know that by/until/within this Thursday.
6 They worked on it by/for/until a few days.
7 I want to have it ready within/by/till tomorrow.
8 We can't wait within/till/by tomorrow.
9 She was back within/by/until an hour.

Przetłumacz, używając konstrukcji the... the... Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Im większy samochód, tym lepszy. big, car, good
2 Im bardziej są bogaci, tym więcej chcą. rich, want
3 Im dłużej to czytam, tym bardziej jest to interesujące. long, read, interesting
4 Im bardziej jest to niebezpieczne, tym mniej to lubi. dangerous, less, like
5 Im bardziej ją znam, tym bardziej ją lubię. know, like
6 Im jest starszy, tym bardziej jest popularny. old, popular
7 Im więcej czasu z nią spędza, tym bardziej jest szczęśliwy. time, spend, happy
8 Im bardziej jest to trudne, tym więcej czasu to zajmie. hard, it, time, take
9 Im mniej ma, tym bardziej jest zadowolony. less, have, satisfied

Wybierz odpowiednie słowo.

1 Did you find the last/lost/late keys?
2 I found it! I was lucky/bored/busy.
3 He's very good, but I'm worse/better/less.
4 I don't find it interesting. I'm tired/interested/busy of it.
5 She's much taller then/that/than me.
6 Jane is the worst/most/best beautiful girl.
7 Have a rest. You look very strong/tired/smart.
8 The less it costs least/the/no better.
10 She's more/much/less smarter than you think.
11 Do you want to see it? - No, I'm not interesting/interested/important.
12 I'm looking before/after/forward to seeing you.
13 I've got to go. My battery is light/wrong/low.
14 The phone is ringing! - I'll take/have/get that!
15 Please do/make/quit sure that he gets there in time.
16 I don't understand it. It doesn't give/get/make sense.

Przetłumacz. Zwróć uwagę na formy przymiotników.

1 Mój brat jest młodszy niż ja.
2 Ona jest o głowę wyższa od ciebie.
3 Ta droga jest znacznie krótsza.
4 Kto jest najbogatszym mężczyzną na świecie?
5 To będzie łatwiejsze.
6 Jesteśmy teraz szczęśliwsi.
7 To jest o wiele ciekawsze.
8 Ona jest najlepsza.
9 To jest najgorszy pomysł.
10 Ceny są teraz o wiele wyższe.
11 Nie potrzebuję tego najdroższego samochodu.
12 To nie jest najważniejsza rzecz.

Last but not least znaczy ostatni, ale niemniej ważny.