Vocabulary

 • advice ədˈvaɪsrada
 • agree with sth əˈgriːzgadzać się z czymś
 • after ˈɑːftəpo o czasie
 • all ɔːlcały, wszelki
 • all the time ɔːl ðə taɪmcały czas
 • also ˈɔːlsəʊteż
 • always ˈɔːlweɪzzawsze
 • animal ˈænɪməlzwierzę
 • bed bεdłóżko
 • beer bɪəpiwo
 • before bɪˈfɔːprzed o czasie
 • believe bɪˈliːvwierzyć, uważać
 • break breɪk1 rozbijać, łamać, 2 przerwa
 • breakfast ˈbrεkfəstśniadanie
 • bring brɪŋprzynosić, przywozić
 • care kεəopieka
 • care for sb/sth kεəopiekować się
 • care about sth kεəzależeć komuś na czymś
 • change tʃeɪndʒzmieniać (się)
 • cost kɒstkosztować ileś o cenie
 • daily routine ˈdeɪlɪ ruːˈtiːnplan dnia
 • duty ˈdjuːtɪobowiązek
 • every ˈεvrɪkażdy
 • exercise ˈεksəˌsaɪzćwiczyć
 • family ˈfæmɪlɪrodzina
 • father ˈfɑːðəojciec
 • fit fɪtwysportowany
 • flat flætmieszkanie
 • get up gεt ʌpwstawać z łóżka
 • go shopping gəʊ ˈʃɒpɪŋiść na zakupy
 • keep kiːptrzymać (się) stan
 • like laɪkjak podobnie
 • live lɪvżyć, mieszkać
 • love lʌvkochać
 • mean miːnznaczyć
 • meat miːtmięso
 • mostly ˈməʊstlɪprzeważnie
 • nobody ˈnəʊbədɪnikt
 • often ˈɒft<sup>ə</sup>nczęsto
 • once wʌnsraz
 • outside ˌaʊtˈsaɪdna zewnątrz
 • prefer sth prɪˈfɜːwoleć coś
 • prepare prɪˈpεəprzygotowywać
 • be quiet biː ˈkwaɪətbyć cicho
 • regularly ˈrεgjʊləlɪregularnie
 • remember rɪˈmεmbəpamiętać
 • return rɪˈtɜːnwracać
 • several ˈsεvrəlkilka
 • schedule ˈʃεdjuːlharmonogram, rozkład
 • simple ˈsɪmp<sup>ə</sup>lprosty, nieskomplikowany
 • sometimes ˈsʌmˌtaɪmzczasami
 • sport spɔːtsport
 • swim swɪmpływać
 • times taɪmz(-) razy
 • together təˈgεðərazem, wspólnie
 • tram træmtramwaj
 • tight taɪtnapięty program
 • try traɪpróbować, starać się
 • twice twaɪsdwa razy
 • up ʌpna górze, w górę
 • usually ˈjuːʒʊəlɪzwykle
 • wake (up) weɪk (ʌp)budzić (się)
 • walk the dog wɔːk ðə dɒgwyprowadzać psa
 • whole həʊlcały

Konstrukcja do the shopping lub do some shopping znaczy robić zakupy.