George:
Hi. Sorry, I'm late. I had a busy morning.
haɪ ˈsɒrɪ, aɪm leɪt aɪ hæd ə ˈbɪzɪ ˈmɔːnɪŋ
Cześć. Przepraszam. Jestem spóźniony. Miałem pracowity poranek.
Jane:
Hi, George. What took you so long?
haɪ, dʒɔːdʒ wɒt tʊk juː səʊ lɒŋ?
Cześć, George. Co zajęło ci tyle czasu?
George:
I had to take my kids to school and I needed to do some shopping.
aɪ hæd tə teɪk maɪ kɪdz tə skuːl ænd aɪ niːdɪd tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Musiałem odwieźć dzieci do szkoły i zrobić małe zakupy.
Jane:
Did you see Frank?
dɪd juː siː fræŋk?
Widziałeś Franka?
George:
No, I didn't. Why are you asking?
nəʊ, aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt waɪ ɑː juː ɑːskɪŋ?
Nie, nie widziałem. A dlaczego pytasz?
Jane:
He was here half an hour ago.
hɪ wɒz hɪə hɑːf ən aʊə əˈgəʊ
Był tutaj pół godziny temu.
George:
I didn't see him. What did he want?
aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt siː hɪm wɒt dɪd hɪ wɒnt?
Nie spotkałem go. Czego chciał?
Jane:
He wanted to talk to you, but you weren't here.
hɪ ˈwɒntɪd tə tɔːk tə juː, bət juː wɜːnt hɪə
Chciał z tobą porozmawiać, ale nie było cię tutaj.
George:
Why didn't he call me?
waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hɪ kɔːl miː?
Dlaczego do mnie nie zadzwonił?
Jane:
He tried, but he couldn't reach you. So he came to talk to you face to face.
hɪ traɪd, bət hɪ ˈkʊd<sup>ə</sup>nt riːtʃ juː səʊ hɪ keɪm tə tɔːk tə juː feɪs tə feɪs
Próbował, ale nie udało mu się z tobą skontaktować. A więc przyszedł, by porozmawiać z tobą osobiście.
George:
I didn't have my phone with me. I left it in the car. What was it about?
aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hæv maɪ fəʊn wɪθ miː aɪ lεft ɪt ɪn ðə kɑː wɒt wɒz ɪt əˈbaʊt?
Nie miałem przy sobie telefonu. Zostawiłem go w samochodzie. O co chodziło?
Jane:
Sorry, I don't know.
ˈsɒrɪ, aɪ dəʊnt nəʊ
Wybacz, tego nie wiem.
George:
Why didn't you ask him?
waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt juː ɑːsk hɪm?
Dlaczego go nie zapytałaś?
Jane:
I asked him but he didn't tell me. I think it was something urgent. He looked angry.
aɪ ɑːskt hɪm bət hɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt tεl miː aɪ θɪŋk ɪt wɒz ˈsʌmθɪŋ ˈɜːdʒənt hɪ lʊkt ˈæŋgrɪ
Pytałam go, ale mi nie powiedział. To chyba było coś pilnego. Wyglądał na zdenerwowanego.
George:
Did he? So why didn't he wait for me?
dɪd hɪ? səʊ waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hɪ weɪt fə miː?
Naprawdę? Dlaczego więc na mnie nie poczekał?
Jane:
I guess he was in a hurry. He waited for a minute and then he left.
aɪ gεs hɪ wɒz ɪn ə ˈhʌrɪ hɪ weɪtɪd fə ə ˈmɪnɪt ænd ðεn hɪ lεft
Chyba się śpieszył. Czekał minutę, a potem po prostu wyszedł.
George:
Are you sure he didn't say anything?
ɑː juː ʃʊə hɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt seɪ ˈεnɪˌθɪŋ?
Jesteś pewna, że nic nie mówił?
Jane:
No, but he left a message on your desk. I promised to tell you about it. And he asked me to tell you to call him.
nəʊ, bət hɪ lεft ə ˈmεsɪdʒ ɒn jɔː dεsk aɪ ˈprɒmɪst tə tεl juː əˈbaʊt ɪt ænd hɪ ɑːskt miː tə tεl juː tə kɔːl hɪm
Nie, ale zostawił ci na stole wiadomość. Obiecałam mu, że ci o tym powiem. I poprosił mnie, żebym ci przekazała, żebyś do niego zadzwonił.

Podkreśl w tekście wszystkie formy czasu Past Simple.