Useful phrases

Rodzina, krewni i relacje rodzinne

Where were you born?
[]
Gdzie się urodziłeś?
I was born in ...
[]
Urodziłem się w...
Do you have a big family?
[]
Czy ma pan(i) dużą rodzinę?
How many siblings do you have?
[]
Ile masz rodzeństwa?
I have two brothers and a sister.
[]
Mam dwóch braci i siostrę.
I'm an only child.
[]
Jestem jedynakiem/jedynaczką.
He's an orphan.
[]
Jest sierotą.
I don't have many relatives.
[]
Nie mam zbyt wielu krewnych.
Are you married?
[]
Czy jest pani zamężna/pan żonaty?
We got married last year.
[]
Pobraliśmy się w zeszłym roku.
She didn't marry him.
[]
Nie wyszła za niego.
I'm single.
[]
Jestem wolny./Jestem wolna.
I'm divorced.
[]
Jestem rozwiedziony/rozwiedziona.
I'm a widow.
[]
Jestem wdową.
Are you seeing anybody?
[]
Spotykasz się z kimś?
Do you have a girlfriend?
[]
Masz dziewczynę?
I have a boyfriend.
[]
Mam chłopaka.
I live with a partner.
[]
Mieszkam z partnerem.
Do you have (any) children?
[]
Macie dzieci?
I have no children.
[]
Nie mam dzieci.
I have a son and two daughters.
[]
Mam syna i dwie córki.
How old are they?
[]
Ile mają lat?
The boy is six and the girl is eight.
[]
Chłopiec ma sześć lat, a dziewczynka osiem.
Do you get along with your parents?
[]
Masz dobre relacje z rodzicami?
My parents got divorced.
[]
Moi rodzice się rozwiedli.
Are your grandparents still alive?
[]
Czy twoi dziadkowie jeszcze żyją?
My grandpa died five years ago.
[]
Dziadek zmarł pięć lat temu.
My grandma is still alive. She's eighty.
[]
Babcia jeszcze żyje. Ma osiemdziesiąt lat.

Grandma ˈgrænˌmɑː (babcia) i grandpa ˈgrænˌpɑː (dziadek) to potoczne określenia. Oficjalnymi formami są grandmother i grandfather. Zauważ, że przedrostek grand- oznacza różnicę dwóch pokoleń, np. grandson - wnuk, granddaughter - wnuczka, grandchildren - wnuczęta, grandparents - dziadkowie.

Married couple to małżeństwo. Jako że married znaczy zamężna i żonaty, zwrot get married tłumaczymy jako ożenić się, wyjść za mąż lub pobrać się. Podobnie wyraża się zmianę stanu, np. divorced (rozwiedziony) - get divorced - rozwieść się. Więcej o użyciu czasownika get w Lekcji 13.

Przydatne zwroty z czasownikiem give i let

give an example
[]
podać przykład
give or take
[]
plus minus
give up smoking
[]
rzucić palenie
Give me a call.
[]
Zadzwoń do mnie!
Give me a hand!
[]
Pomóż mi!
Give my regards to ...
[]
Pozdrów ode mnie...
Give it a try.
[]
Spróbuj.
Give it to me.
[]
Daj mi to.
Give me a break!
[]
Daj mi spokój!
Can you give me a ride?
[]
Czy możesz mnie podwieźć?
Don't give up!
[]
Nie poddawaj się.
I gave up.
[]
Poddałem się.
I'll give you a call.
[]
Zadzwonię do ciebie.
I don't give a damn!
[]
Mam to gdzieś!
I'll let you know.
[]
Dam ci znać.
Let me give you an example.
[]
Pozwólcie, że dam wam przykład.
Let me know!
[]
Daj mi znać.
Let me do it!
[]
Pokaż, ja to zrobię.
Let me help you.
[]
Pozwoli pan(i), że pomogę.
Let me in!
[]
Wpuść mnie do środka!
Let me see (it).
[]
Pokaż (mi to).
Let him come!
[]
Niech przyjdzie!
Let go (of it).
[]
Zostaw to.
Let it be.
[]
Zostaw to (tak jak jest).
Let's forget about it.
[]
Zapomnijmy o tym.
Let's go!
[]
Chodźmy!
Don't let me down!
[]
Nie zawiedź mnie.

Pozdrów go ode mnie tłumaczymy jako Give him my regards lub Say hi to him for me.

Czasownika give używamy również, kiedy mówimy o wykonaniu jednorazowej czynności w stosunku do innych osób. W większości przypadków oznacza, że coś komuś dajemy albo że coś powoduje dla kogoś jakieś skutki. Np. I'll give you a call - “Zadzwonię do ciebie”, Give me a ride - “Podwieź mnie”, It gives me a headache - “Boli mnie od tego głowa”, They give me a hard time - “Przysparzają mi wiele problemów” She gave me the flu - “Zaraziła mnie grypą” itp. Give, podobnie jak inne czasowniki, w połączeniu z przyimkami i przysłówkami często tworzy tzw. czasowniki frazowe. Zyskują one wówczas nowe znaczenie (które nie wynika z semantyki poszczególnych części składowych). Np. give up - zrezygnować, poddać się, przestać próbować. Więcej o czasownikach frazowych w Lekcji 12 i dalej.