Vocabulary

 • answer ˈɑːnsəodpowiadać
 • battery ˈbætərɪbateria
 • beautiful ˈbjuːtɪfəlpiękny
 • better ˈbεtəlepszy
 • be bored biː bɔːdnudzić się
 • broken ˈbrəʊkənrozbity, zepsuty
 • cheap tʃiːptani, tanio
 • clean kliːnczyścić, sprzątać
 • concert ˈkɒnsɜːtkoncert
 • dangerous ˈdeɪndʒərəsniebezpieczny
 • dial ˈdaɪəlwykręcać numer
 • difficult ˈdɪfɪk<sup>ə</sup>lttrudny
 • drive draɪvprowadzić samochód
 • during ˈdjʊərɪŋpodczas
 • expensive ɪkˈspεnsɪvdrogi kosztowny
 • fast fɑːstszybko, szybki
 • football ˈfʊtˌbɔːlpiłka nożna
 • finish ˈfɪnɪʃskończyć (się)
 • happen ˈhæp<sup>ə</sup>nstać się, dziać się
 • hate heɪtnienawidzić
 • head hεdgłowa
 • idea aɪˈdɪəpomysł, pojęcie
 • imagine ɪˈmædʒɪnwyobrażać sobie
 • important ɪmˈpɔːt<sup>ə</sup>ntważny
 • intelligent ɪnˈtεlɪdʒəntinteligentny
 • be interested in sth biː ˈɪntrɪstɪdinteresować się czymś
 • interesting ˈɪntrɪstɪŋciekawy
 • keep (on) doing sth kiːp (ɒn)kontynuować coś, robić coś dalej
 • key kiːklucz
 • kill kɪlzabić
 • large lɑːdʒwielki, duży
 • (the) least (ðə) liːstnajmniejszy, najmniej
 • look forward to sth lʊk ˈfɔːwəd təoczekiwać na coś z niecierpliwością
 • low ləʊniski
 • missing ˈmɪsɪŋbrakujący
 • more mɔːwięcej
 • most məʊstnajwięcej, większość
 • myself maɪˈsεlfsię, sobie ja
 • person ˈpɜːs<sup>ə</sup>nosoba, człowiek
 • picture ˈpɪktʃəobrazek
 • pig pɪgświnia
 • pity ˈpɪtɪszkoda wykrzyknik
 • popular ˈpɒpjʊləpopularny
 • possible ˈpɒsɪb<sup>ə</sup>lmożliwy
 • price praɪscena
 • quit kwɪtrzucać, rezygnować
 • repeat rɪˈpiːtpowtarzać
 • rich rɪtʃbogaty
 • ring rɪŋdzwonić
 • satisfied ˈsætɪsfaɪdzadowolony
 • sense sεnssens, znaczenie
 • ski skiːjeździć na nartach
 • smart smɑːtbystry
 • smell smεlczuć, śmierdzieć
 • smoke sməʊkpalić
 • snack snækprzekąska
 • sound saʊnd1 brzmieć, 2 dźwięk
 • strong strɒŋsilny
 • stupid ˈstjuːpɪdgłupi
 • such sʌtʃtaki
 • than ðænniż
 • text sb tεkstwysyłać komuś SMS
 • ticket ˈtɪkɪtbilet
 • town taʊnmiasto gł. mniejsze
 • (be) up (biː) ʌp(być) na nogach
 • until ʌnˈtɪl(aż) do o czasie
 • well wεlno, więc, zatem
 • win wɪnwygrywać
 • within wɪˈðɪnw ciągu
 • world wɜːldświat