Exercises

Przeczytaj na głos i przetłumacz. Zwróć uwagę na budowę zdania i formy czasowników.

1 Ask her to call me.
2 Tell them not to wait for me.
3 She has no time for that.
4 John lives in a small flat.
5 He works the whole week.
6 He always gets up early.
7 He starts work at eight.
8 Jane doesn't know anything.
9 My dad tries to keep fit.
10 Does she love him?
11 She sleeps long on Sundays.
12 Do they come here often?
13 What does it mean?
14 It means nothing.
15 What does she look like?
16 He doesn't have any money.
17 Take my advice!
18 Take it easy.
19 I'll take care of it.
20 How do you say it in English?

Mówić po angielsku to speak English, ale Powiedz to po angielsku tłumaczy się jako Say it in English (czyli w języku angielskim). What do you call it in English? - Jak to się nazywa po angielsku?

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie Present Simple.

1 My brother have no friends.
2 She work all day.
3 Where they live?
4 What he know about it?
5 Where he work?
6 Who know her name?
7 The bus not stop there.
8 Mark study every day.
9 How often you go there?
10 Jane go shopping often.
11 My father try to learn English.
12 How much it cost?

How much does it cost? to formalny wariant pytania How much is it?

Połącz zdania.

 • 1 She works all the time.
 • 2 He knows her number.
 • 3 What time do you get up?
 • 4 John exercises every day.
 • 5 What does she want from me?
 • 6 Do you like this colour?
 • 7 How does Bob help his mum?
 • 8 Do they meet often?
 • a I get up at about seven.
 • b He tries to keep fit.
 • c She never takes a break.
 • d Why doesn't he call her?
 • e No, I prefer light colours.
 • f He does the shopping.
 • g Only once or twice a year.
 • h She wants you to help her.

Utwórz z poniższych wyrazów zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Simple.

1 I, understand, you
2 John, sleep, long
3 Jane, work, every day
4 They, make, a lot of money
5 He, walk, to school
6 My sister, like, animals
7 His father, try, keep fit
8 Our dog, eat, meat
9 Jack, see, her often
10 My mum, know, about it
11 It, cost, a lot of money.
12 We, have, two flats.
13 My sister, have, a pet.
14 Bob, go there, every day.
15 He, do it, regularly.
16 It, take place, every month.

Utwórz z poniższych wyrazów pytania w czasie Present Simple.

1 where, she, work
2 how much, it cost
3 who, speak English here
4 your brother, still study
5 how often, your dog eat
6 she, need help
7 how, she help, her mother
8 what, he like, to read
9 children, drink beer
10 he, like sports
11 they, watch TV, every night
12 how many words, I, have to learn

Uzupełnij za pomocą odpowiednich wyrazów.

1 How do you eat? – I eat only twice a day.
2 Is this your first here? - Yes it's my first stay.
3 Does he speak any foreign ? - Yes he speaks Russian.
4 How does it cost? - I care about that.
5 How often do you meet her? – Three a week.
6 What time do you for work?
7 What does he like? - He's very tall.
8 Do you breakfast at home?
9 The bus runs once hour.
10 Mark swimming twice a week.
11 Do you know about her? – I know nothing.

Utwórz pytania. Pytaj o wytłuszczone wyrazy.

1 She goes there every day.
2 Jane helps Bob.
3 I don't like cats.
4 I go to work by bus.
5 Dogs eat meat.
6 There are ten people there.
7 I drink 1 glass of milk a day.
8 I don't eat meat.
9 I exercise twice a week.
10 I like to drink beer.
11 He watches TV on Fridays.
12 She loves dogs.
13 They don't understand me.
14 Bob walks his dog in the evening.

Z poniższych zdań utwórz zdania przeczące. Użyj form skróconych.

1 She speaks English.
2 He knows about it.
3 I care about her.
4 Bob has a lot of money.
5 They understand it.
6 His sister loves dogs.
7 I often watch films.
8 They usually walk to work.
9 I can wait for you.
10 She needs our help.
11 The car costs too much.
12 He goes there often.
13 I think so.

Uwaga! Tłumacząc na język angielski pytania Tak myślisz? lub Tak pan/pani myśli?, należy na końcu dodać wyraz so, np. Do you think so?

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 John lubi zwierzęta. animal
2 Jane kocha czekoladę. chocolate
3 Codziennie gram w tenisa. tennis
4 Ona mówi tylko o tobie. speak
5 Ten pies robi hałas. make noise
6 Wszystko mi jedno. care
7 Dzieci nie piją piwa. drink beer
8 On ma dwie siostry. have
9 Ona o tym wie. know about
10 Co to znaczy? mean
11 To nie ma znaczenia. matter
12 Jane chodzi tam codziennie. every
13 Bob mówi to za każdym razem. every time
14 Musi wcześnie wstawać. (on) get up

Must znaczy musieć, a must not przeciwnie - nie móc (zakaz). Np. You mustn't tell him - Nie możesz mu tego powiedzieć. Polskie Nie musisz... tłumaczymy jako You don't have to... albo You needn't... (dosłownie: Nie potrzebujesz...).

Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

1 Does John get up before seven?
2 What does Frank do on Fridays?
3 Does Jane know Frank's number?
4 What does John do in the morning?
5 How often does Bob go swimming?
6 When does Mark take a shower?
7 What time does Jane return?
8 Does Bob have a lot of time?

Przekształć zdania w czasie Present Continuous na zdania w czasie Present Simple. Zwróć uwagę na zmianę znaczenia zdań.

1 She's going home by bus.
2 I'm waiting for him at home.
3 Our dog is sleeping outside.
4 Are you watching TV?
5 She's working hard.
6 Are they speaking English?
7 My dad is making dinner.
8 The kids are making noise.
9 Bob is leaving for work at six.
10 He's writing with his left hand.

Za pomocą przyimka with wyrażamy narzędnik - czymś (np. za pomocą narzędzia).

Uzupełnij zdania za pomocą czasowników. Rozróżnij czasy Present Continuous i Present Simple.

1 I usually sleep long, but today I get up early.
2 A man wait for you. – you, know him?
3 We go out tonight. – you, want to join us?
4 he, work here? – No, he wait for somebody.
5 She sleep. not wake her!
6 he know about it? No. He call to ask me.
7 she come with us? No, she have no time.
8 I watch a film but I not like it much.
9 She usually visit her mum on Sundays, but this week she visit her on Friday.

Utwórz z poniższych wyrazów zdania z bezokolicznikiem celu to.

1 ask, she, come
2 tell, they, send it
3 stay here, hear it
4 bring it, she see it
5 tell, he, not, go there
6 be quiet, so as not, wake, she
7 ask, they, not, do it
8 try, not, break it
9 ask, he, not, tell them
10 write, she, come

Odpowiedz całym zdaniem, korzystając z podpowiedzi.

1 How often do you exercise? 3x, week
2 How often does he do it? 4x, month
3 How often does she eat? 5x, day
4 Do you meet often? 2x, year
5 How often do the buses run? 1x, every hour
6 How many hours do you sleep? 8 hours, day
7 Does Mark go there every day? no, only 1x, week
8 How much money will we need? 3x, as much
9 How many friends does she have now? 2x, as many
10 How much does he drink? not, as much as I

Powiedz po angielsku.

1 Mówi pan(i) po angielsku?
2 On nie mówi po angielsku.
3 Nie wiem.
4 Nie rozumiem pana/pani.
5 Ona zawsze jest spóźniona.
6 Zgadzacie się?
7 Mark chce z tobą porozmawiać.
8 Czego on chce?
9 Chodzę tam trzy razy w tygodniu.
10 On nie ma zbyt wiele czasu.
11 John często to mówi.
12 Ona mi nie wierzy.
13 Masz jakieś pieniądze?
14 To za dużo kosztuje.
15 Nie rozbij tego!
16 Nie przejmuj się!
17 Posłuchaj mnie!
18 Jak on wygląda?
19 Ona ma dwa mieszkania.
20 Gdzie mieszkasz?

Uwaga na zróżnicowaną wymowę wyrazu live. Wyraz ten w znaczeniu czasownika żyć wymawiamy jako lɪv, a w znaczeniu przymiotnika żywy jako laɪv!

A flat, czyli mieszkanie to wyraz charakterystyczny dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego. W amerykańskim angielskim używa się wyrazu apartment əˈpɑːtmənt. Więcej o różnicach między brytyjskim i amerykańskim angielskim w Lekcji 19.