Useful phrases

Codzienne czynności - mój porządek dnia

Tell me about your daily routine.
[]
Opowiedz mi o swoim planie dnia.
What does your day look like?
[]
Jak wygląda twój dzień?
Do you work or study?
[]
Pracujesz czy studiujesz?
What time do you get up?
[]
O której wstajesz?
I usually get up at seven.
[]
Zwykle wstaję o siódmej.
Then I have breakfast.
[]
Następnie jem śniadanie.
I leave for work at about eight.
[]
Wychodzę do pracy około ósmej.
How do you go to work?
[]
Czym dojeżdżasz do pracy?
I mostly take the bus.
[]
Najczęściej jeżdżę autobusem.
What time do you start work?
[]
O której godzinie zaczynasz pracę?
It takes me 20 minutes to get to work.
[]
Dotarcie do pracy zajmuje mi 20 minut.
I arrive at work before nine.
[]
Do pracy przychodzę przed dziewiątą.
I come back from work at about six.
[]
Wracam z pracy około szóstej.
I do the shopping on the way home.
[]
W drodze do domu robię zakupy.
What do you do after work?
[]
Co robisz po pracy?
I do sport three times a week.
[]
Uprawiam sport trzy razy w tygodniu.
What sports do you do?
[]
Jaki sport uprawiasz?
I go swimming once a week.
[]
Pływam raz w tygodniu.
What do you do in the evening?
[]
Co robisz wieczorem?
I like watching TV or reading.
[]
Lubię oglądać telewizję albo czytać.
What time do you go to sleep?
[]
O której chodzisz spać?
I try to go to bed before eleven p.m.
[]
Staram się chodzić spać przed jedenastą.

Popularne zwroty w czasie present simple

Do you speak English?
[]
Mówi pan(i) po angielsku?
Do you understand?
[]
Rozumiesz?, Rozumiecie?
Do you remember me?
[]
Pamięta mnie pan(i)?
Do you mind if ...?
[]
Nie przeszkadza ci, kiedy...?
I don't care.
[]
Wszystko mi jedno.
I don't know.
[]
Nie wiem.
I don't like it.
[]
Nie podoba mi się to.
I don't think so.
[]
Nie sądzę., Myślę, że nie.
I don't understand.
[]
Nie rozumiem.
He speaks good English.
[]
Dobrze mówi po po angielsku.
He doesn't mind.
[]
Nie przeszkadza mu to.
It doesn't matter.
[]
To nie ma znaczenia.
How much does it cost?
[]
Ile to kosztuje?
What does he look like?
[]
Jak on wygląda?
What does it mean?
[]
Co to znaczy?
What do you do?
[]
Czym się zajmujesz?
What do you mean?
[]
Co masz na myśli?
What do you want?
[]
Czego pan(i) chce?
What do you think about it?
[]
Co o tym myślisz?
We don't need it.
[]
Nie potrzebujemy tego.

Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak coś wygląda i oczekujemy dokładnego opisu, pytamy: What does it look like? Np. What does his house look like? Jeżeli pytamy o stan, jakość i zależy nam na czyjejś ocenie, pytamy: How does it look?

Przydatne zwroty z czasownikiem take

take a break
[]
zrobić sobie przerwę
take a look at sth
[]
spojrzeć na coś
take a photo of sth
[]
zrobić zdjęcie czegoś
take a shower
[]
wziąć prysznic
take the bus
[]
jechać autobusem
take a walk
[]
pójść na spacer
take care of sb/sth
[]
(za)opiekować się kimś/czymś
take lessons of/in sth
[]
chodzić na lekcje czegoś
take part in sth
[]
uczestniczyć w czymś
take place
[]
odbywać się gdzieś
take turns
[]
robić coś na zmianę
Take care!
[]
Trzymaj się!
Take it easy.
[]
Nie przejmuj się.
Take your time.
[]
Nie śpiesz się!
Take my advice!
[]
Posłuchaj mojej rady!
It'll take (some) time.
[]
Zajmie ci to trochę czasu.
I'll take care of it.
[]
Zadbam o to.

Czasownika take (wziąć) używamy wraz z rzeczownikami, kiedy mowa o wykonaniu pewnej czynności. Stosuje go również, mówiąc o użyciu jakiegoś środka transportu. Np. take the bus - jechać autobusem, take a taxi - jechać taksówką.