Exercises

Przetłumacz.

1 It's good to see you.
2 You look good.
3 I feel sorry for you.
4 Is this your child?
5 These are our children.
6 Can you help me?
7 Can I have a drink?
8 How many men are there?
9 This isn't my luggage.
10 How much is it?
11 What colour is his car?
12 He's six feet tall.
13 He has no hands.
14 There's a lot of time.
15 There are no people here.
16 She has few friends.
17 He's a good friend of mine.
18 I need a little help.
19 That's my sister's car.
20 I'm at my brother's (place).

Dopełniacza saksońskiego możemy także użyć w połączeniu z at (u), kiedy mówimy o czyimś domu. Np. at my brother's (place) - u mojego brata, at my friend's (place) - u przyjaciela, at John's (place) - u Johna.

Uzupełnij zdania za pomocą odpowiednich form rzeczownika.

1 I have many przyjaciół.
2 I need some informacji.
3 There are three mężczyźni and four kobiety.
4 We have two dzieci. They have no zębów.
5 My brother is six stóp tall.
6 There are five ludzi.
7 He speaks three języki.
8 panie and panowie!
9 It's in your rękach.
10 He has two żony.

!!

Połącz zdania.

 • 1 What colour is grass?
 • 2 How many people are there?
 • 3 Can you help me?
 • 4 Is this your car?
 • 5 John is a learner of English.
 • 6 Are those your kids?
 • 7 Have you got any pets?
 • 8 Sorry, I have to go now.
 • a Yes, what can I do for you?
 • b No, it isn't mine.
 • c I've got a dog and two cats.
 • d Yes, they're ours.
 • e There are few of them.
 • f It's green.
 • g Have a nice day!
 • h He studies hard.

Wyrazu nice używa się w znaczeniu piękny w odniesieniu do rzeczy i zjawisk. W kontekście osób wyraz ten tłumaczy się jako miły lub sympatyczny. Np. He's a nice man - To miły mężczyzna.

Uzupełnij zdania za pomocą: there is, there are, is there, are there.

1 a man there.
2 any coffee?
3 no people here.
4 any problems?
5 no money here.
6 a book there?
7 How many kids ?
8 no time.
9 any money?
10 no information.
11 so many problems.
12 Why so many people?

Wyraz so (tak) możemy użyć na końcu zdania w znaczeniu naszego: ..., że tak. Np. I hope so - Mam nadzieję, że tak, I'm afraid so - Obawiam się, że tak. W podobny sposób używa się wyrazu not (..., że nie). Np. I hope not - Mam nadzieję, że nie, I'm afraid not. - Obawiam się, że nie.

Wybierz odpowiednią formę zaimka wskazującego.

1 Who are this/that/those people there?
2 I like that/these/this parrots here.
3 Is these/this/those your car?
4 Are this/these/that books yours?
5 Who's those/that/these man?
6 These/This/Those money is mine!
7 Who are that/those/this men?
8 Is those/this/these your book?
9 Those/This/These is not my luggage.
10 Is that/these/those the time?
11 Can you see this/those/that children?

Uwaga! Czasowniki postrzegania zmysłowego, takie jak see siː (widzieć), hear hɪə (słyszeć), feel fiːl (czuć) często łączą się z czasownikiem can. Np. Can you see it? - Widzisz to?, I can't see it - Nie widzę tego. Czyli dosłownie: “Możesz to widzieć?”, “Nie mogę tego widzieć”.

Zapisz liczby, które usłyszysz. Następnie je przeczytaj.

1
2
3
4
5
6
7
8

Utwórz liczbę mnogą rzeczowników i odczytaj liczby.

1 6 foot tall
2 43 bus
3 300 house
4 78 baby
5 124 child
6 65 woman
7 32 tooth
8 3,670 car
9 85,000 dollar
10 7 million man
11 7.5 thousand
12 15.79 million
13 hundred of people
14 thousand of leaf
15 dozen of city
16 ten of thousand of man

Uwaga! Jak już wiemy, w języku angielskim do oddzielenia części dziesiętnej używa się kropki point zamiast przecinka, a nasz przecinek dziesiętny stosuje się do oddzielenia tysięcy. Na przykład: 6,745,000 - six million seven hundred and forty-five thousand.

Wstaw much lub many.

1 There are people.
2 How is it? - 10 dollars. - That's not .
3 He has got friends but no children.
4 That's too money.
5 There aren't children.
6 There isn't time.
7 How women are there?
8 They have (got) kids.
9 We have too luggage.
10 There isn't information.
11 There are too problems.

Wyraź posiadanie za pomocą dopełniacza saksońskiego '(s), s' i przyimka of.

1 his sister, book
2 the boy, car
3 my friend, wife
4 our friends, pets
5 their children, friends
6 my brother, car
7 their pet, name
8 John Brown, cat
9 my parents, house
10 our boys, friends

Uzupełnij zdania za pomocą odpowiedniej formy zaimka.

1 Is she he friend?
2 How old is you dog?
3 Are these books you?
4 She brother knows.
5 This money isn't she.
6 This is I money.
7 He's a friend of I.
8 Those kids are they.
9 This is we house.
10 I like she sister.
11 These children aren't we.
12 Are those they pets?
13 The kids aren't she.

Wybierz odpowiednie słowo.

1 What name/colour/day is it? - It's red.
2 She has short big/dark/tall hair.
3 Yellow is a light/small/tall colour.
4 What colour is grass? It's black/green/blue.
5 My brother six foot/feet/foots tall.
6 Is it small? No, it's too light/dark/big.
7 These photos are old. They're black and blue/red/white.
8 He has high/few/lot friends.
9 I need a lot/few/little help.
10 He's short but she's little/tall/light.

Konstrukcja be short of... oznacza mieć mało... (czegoś). Np. They are short of money - Mają mało pieniędzy, I'm short of time - Mam mało czasu.

!

1 Nie boję się. I'm not .
2 Czy są tu chłopcy? Are the here?
3 Żal mi jej. I feel for .
4 Dobrze cię widzieć. It's good to .
5 To nie jest prawda! That's not !
6 Tam jest dużo ludzi. There are of people.
7 Mam za mało pieniędzy. I have too money.
8 To jest w twoich rękach. It's in your .
9 Potrzebuję kilku rzeczy. I need a things.

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Jestem gotowy. ready
2 To nie jest trudne. hard
3 On jest ze mną. with
4 Jesteście szczęśliwi? happy
5 Ona nie ma czasu. no time
6 Musisz odpocząć. rest
7 Mam rację? be right
8 Mylisz się. be wrong
9 Bob ją zna. know
10 Lubimy naszych sąsiadów. like
11 Ona mi się podoba.; Lubię ją. like

Czasownik like możemy przetłumaczyć jako podobać się. Należy jednak pamiętać o zamianie podmiotu i dopełnienia! Np. Podoba mi się to - I like it (Lubię to), Podobasz się jej - She likes you.

Uzupełnij zdania za pomocą odpowiedniej formy zaimka.

1 These are our kids. - These kids are .
2 This is my car. - This car is .
3 That's her kid. - That kid is .
4 This is their dog. - This dog is .
5 Is she your friend? - Is she a friend of ?
6 That's their boy. - That's the boy of .
7 It's our cat. - It's a cat of .
8 That's his book. - That book is .

Rzeczownik textbook (podręcznik) składa się z wyrazów text + book (książka z tekstami). Course book to podręcznik przeznaczony do kursów języka (course kɔːs - kurs).

!?Uzupełnij za pomocą właściwego wyrazu.

1 is that? - That's my friend.
2 What is their house? - It's yellow.
3 are they? - They're there.
4 How money is there? - There's no money.
5 you happy? - No, I'm sad.
6 I feel sorry her. She needs help.
7 you got any pets? - Yes, I have a dog.
8 I'm . Can I have a drink?
9 I have no time. I'm in a .
10 Who's that ? - That's my wife.
11 his name? - His name is Bob.

Uwaga! Popularny zwrot: So what? nie oznacza “Więc co?”, “No więc”, ALE: No i co z tego? Podobne znaczenie posiada zwrot What of it? Natomiast polski zwrot No to jak?, No więc? tłumaczymy najczęściej jako Well (then)?

Zapisz zdania, które usłyszysz. Zwróć uwagę na wymowę dźwięcznego i bezdźwięcznego th - ð vs. θ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Powiedz po angielsku.

1 Ona mówi po angielsku.
2 Widzisz (tam) tych ludzi?
3 To jest moja żona.
4 To są nasze dzieci.
5 Mój brat ma sześć stóp wzrostu.
6 Są tam jakieś dzieci?
7 To jest twój samochód?
8 Jest jakiś problem?
9 Nie ma żadnych problemów.
10 Nie ma tu żadnych pieniędzy.
11 Nie ma tam wielu ludzi.
12 W (tym) samochodzie jest pies.
13 Nie ma go tu teraz.
14 Są tam setki ludzi.
15 Możesz mu to powiedzieć?
16 Jestem teraz zajęty.
17 Mylisz się.
18 Nie jestem głodny.
19 Możesz mi pomóc?
20 Ile to kosztuje?