Exercises

Przetłumacz. Zwróć uwagę na użycie czasu przyszłego.

1 I'll tell him.
2 Will you come too?
3 I won't be there.
4 He won't be able to come.
5 It won't be hard.
6 We'll have to do it.
7 I'll do my best.
8 What shall we do?
9 Shall I ask him for help?
10 Shall we sit down?
11 We'll meet at five p.m.
12 What will you have?
13 When will mum be back?
14 You'll hear from me.

Zwrot to hear from... ˈhɪəˌfrəm możemy przetłumaczyć jako mieć wiadomości od... Często występuje w zdaniach takich jak: You'll hear from me - “Odezwę się do ciebie” lub Let me hear from you! - “Odezwij się do mnie!” czy “Daj o sobie znać!”.

Połącz zdania.

 • 1 We're working on it.
 • 2 Mark is working hard.
 • 3 Jane is getting dressed.
 • 4 Shall I tell Bob about it?
 • 5 There's no milk here.
 • 6 Will you be at home?
 • 7 Will they come too?
 • 8 What will you drink?
 • a They'll have no time.
 • b No, I'll call him.
 • c I'll go shopping.
 • d It'll be ready soon.
 • e He'll be tired.
 • f I'm not thirsty.
 • g No, I'll be at work.
 • h She'll go dancing.

Z podanych wyrazów utwórz zdania w czasie Future Simple.

1 I, go with you
2 my mum, call him
3 this, not be easy
4 my dad, not let me go there
5 children, be afraid
6 you, not need it
7 it, not take long
8 we, be back soon
9 I, not help him
10 they, not come

Przekształć zdania, używając czasu Future Simple. Użyj form skróconych.

1 I'm calling her.
2 They're waiting for us.
3 My sister is speaking to him.
4 I'm starting tomorrow.
5 He's helping us.
6 Where are you sitting?
7 What are you studying?
8 When is she coming?
9 Are they staying here?
10 They aren't there.

Z podanych wyrazów utwórz zdania w czasie Future Simple. Użyj opisowych form czasowników.

1 she, can help you
2 I, cannot come
3 they, must find it
4 you, must do it
5 you, not, must, wait
6 we, must tell him about it
7 he, must not go there
8 they, cannot, stay here

Z podanych wyrazów utwórz pytania w czasie Future Simple i przetłumacz.

1 she, join us
2 they, come
3 you, help us
4 they, can come
5 we, must do it
6 you, watch TV tonight
7 he, help us
8 when; they arrive
9 how long; it take
10 where, we, meet

Z podanych wyrazów utwórz zdania wyrażające przyszłość.

1 a party, in our house
2 many people, at the party?
3 problems, soon
4 no time, tomorrow
5 you, there too?
6 a meeting, next week
7 no time
8 places to sit?

Place, room i space można przetłumaczyć na język polski za pomocą rzeczownika miejsce. Nie można ich jednak stosować wymiennie! Place pleɪs to miejsce, lokalizacja itp. Natomiast room i space oznaczają przestrzeń przeznaczoną do przechowywania czegoś oraz przestrzeń, w której można się poruszać itp. NIE MOŻNA zatem powiedzieć: There is not enough place., ale: There is not enough room/space. - Nie ma wystarczająco dużo miejsca.

Z poniższych wyrazów utwórz zdania zgodnie z angielskim szykiem.

1 you - drink - what - will?
2 back - be - will - month - they - next.
3 have - I - can - water - some?
4 late - brother - again - will - my - be.
5 wait - they - not - will - to - have.
6 time - shall - meet - what - we?
7 I - him - tell - shall - it - about?
8 won't - able - he - be - help - us - to.
9 place - wait - I - for - will - you - my - at.
10 many - will - how - there - people - at - be - the - party?
11 people - only - there - be - will - about - ten.

Połącz godziny z odpowiadającymi im opisami.

 • 1 6:15
 • 2 24:00
 • 3 11:45
 • 4 12:00
 • 5 18:20
 • 6 13:30
 • 7 19:50
 • a It's a quarter to twelve.
 • b It's midday.
 • c It's a quarter past six.
 • d It's half past one p.m.
 • e It's midnight.
 • f It's ten to eight p.m.
 • g It's twenty past six p.m.

Zapisz cyframi godziny, które usłyszysz. Następnie je przeczytaj.

1
2
3
4
5
6
7

Zapisz słownie poniższe godziny.

1 Jest jedenasta.
2 Jest szesnasta.
3 Jest wpół do ósmej.
4 Jest piętnaście po jedenastej.
5 Jest pięć po trzeciej.
6 Jest za piętnaście siódma.
7 Jest za dziesięć ósma.
8 Jest za dwadzieścia pięć dziesiąta.
9 Jest ósma dwadzieścia pięć.
10 o piątej dwadzieścia rano
11 w południe
12 o północy

Wstaw odpowiednie wyrazy.

1 What shall we meet? - We'll meet at six.
2 Give me his number. I'll him and ask him.
3 time is it? - It's six o'clock.
4 How is his mum? - She's about 40.
5 Are you tonight? - No, I've got work to do.
6 How long will it ? - About two hours.
7 You can wait for him. He'll be back .
8 I can't wait for them! I'm in a . I have to go now.
9 I'm going to work. I'll be back six hours.
10 We must hurry! We'll be for school.

Przetłumacz. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Poczekam na nich. wait for
2 Napiję się czegoś. a drink
3 Nie będę tam punktualnie. in time
4 Kiedy przyjedzie Jane? arrive
5 Dasz mu to? give it to
6 Spojrzysz na to? look at
7 Przeczytam to później. later
8 Dołączę do was później. join
9 Wrócę w przyszłym tygodniu. be back
10 To nie potrwa długo. take
11 Kiedy to do niego wyślesz? send, to
12 Usiądziemy? sit down
13 Będziesz musiał poczekać. have to
14 Znów się spóźnię. be late

Wstaw odpowiednie przyimki czasu at, in, on.

1 We're leaving Sunday.
2 I'll be back four p.m.
3 It'll be ready an hour.
4 My birthday is April 3rd.
5 I'll see him Christmas.
6 Mum will arrive the evening.
7 Don't go there weekdays.
8 We'll go there summer.
9 The bus leaves half past six.
10 I'm coming. I'll be there no time.
11 Don't call me night. Call me the morning.
12 He isn't here the moment. He'll be back a few minutes.

Uwaga! Wyraz minute ˈmɪnɪt oznacza minutę, natomiast minute wymawiane jako maɪˈnjuːt znaczy malutki, drobny.

Utwórz pytania otwarte. Zwróć uwagę na pozycję przyimków.

1 Skąd ona jest?
where, from?
2 Kogo szukasz?
who, look for?
3 Czego się boisz?
what, afraid of?
4 Na co czekasz?
what, wait for?
5 Na co patrzysz?
what, look at?
6 Dla kogo to jest?
who, be for?
7 O czym myślisz?
think, about?
8 Z czego się śmiejesz?
what, laugh at?

Przetłumacz na język angielski, używając wyrazu shall.

1 Mam do niego zadzwonić?
2 Usiądziemy?
3 Poczekamy?
4 Co mam robić?
5 Pójdziemy?
6 Też powinienem tam iść?
7 Jak się tam dostaniemy?
8 Kiedy się spotkamy?

Przetłumacz. Zwróć uwagę na przyimki at, in, on. Skorzystaj z podpowiedzi.

1 Będę tam o wpół do ósmej.
be there, half, seven
2 Spotkamy się u mnie (w domu) o piątej.
meet, my place, five
3 Prześlę ci to za godzinę.
send, to you, hour
4 Mogę zadzwonić do ciebie wieczorem?
can, call you, evening
5 To będzie gotowe za dwa miesiące.
ready, two, month
6 Pojedziemy tam w zimie.
go there, winter
7 Wrócimy późno w nocy.
be back, late, night
8 Wyjeżdżamy o dziewiątej. Bądź tam punktualnie.
leave, nine, time
9 Pójdę tam w przyszłym tygodniu.
next week
10 Przyjedzie do Londynu za dwa dni.
he, arrive in London

Przybyć gdzieś to arrive at... (np. na lotnisko) lub arrive in... (np. do miasta).

Przetłumacz na język angielski. Zwróć uwagę na poprawne użycie czasów.

1 Spóźnię się.
2 Pomożecie mi?
3 Będą problemy.
4 Dziś wieczorem wychodzimy.
5 Nie powiem mu tego.
6 O czym myślisz?
7 Kiedy przyjadą?
8 Kto to zrobi?
9 Co zamawiacie?
10 Co robisz jutro?
11 Jeszcze na ciebie czekają.
12 Bądź tam o wpół do siódmej.
13 Nie będę mógł przyjść.
14 Będziemy musieli poczekać.
15 Mama wróci o ósmej wieczorem.
16 To wystarczy?
17 Jesteś wolny dziś wieczorem?
18 Jak długo to zajmie?
19 Dam ci znać.
20 Do zobaczenia w poniedziałek!

Potoczne mum, ew. mummy ˈmʌmɪ to wyrazy charakterystyczne dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego. W amerykańskiej częściej używa się wyrazów mom mɒm lub mommy ˈmɒmi. Matka (formalnie) to mother ˈmʌðə.