Vocabulary

 • any ˈεnɪjakiś w pytaniu, jakikolwiek
 • at ætw, na miejscu
 • big bɪgwielki
 • book bʊkksiążka
 • brother ˈbrʌðəbrat
 • but bətale
 • car kɑːsamochód
 • cat kætkot
 • colour ˈkʌləkolor
 • child tʃaɪlddziecko
 • dark dɑːkciemny, ciemno
 • day deɪdzień
 • dog dɒgpies
 • drink drɪŋk1 picie, 2 pić
 • favourite ˈfeɪvrɪtulubiony
 • feel fiːlczuć (się)
 • few fjuːmało w poł. z rzecz. policzalnymi
 • foot fʊtstopa
 • for dla, do, na cel
 • hair hεəwłos, włosy
 • hand hændręka od nadgarstka
 • have to hæv təmusieć
 • his hɪzjego
 • high haɪwysoki
 • house haʊsdom
 • hurry ˈhʌrɪpośpiech, śpieszyć się
 • in ɪnw(e) miejsce
 • kid kɪdpot. dzieciak
 • light laɪtjasny, lekki waga
 • like sb/sth laɪklubić, podobać się
 • little ˈlɪt<sup>ə</sup>lmały, mało
 • a little ə ˈlɪt<sup>ə</sup>ltrochę
 • look lʊkwyglądać
 • a lot ə lɒtdużo
 • man mænmężczyzna
 • many ˈmεnɪdużo w poł. z rzecz. policzalnymi
 • money ˈmʌnɪpieniądze
 • much mʌtʃdużo o niepoliczalnych
 • need niːdpotrzebować
 • neighbour ˈneɪbəsąsiad
 • nice naɪsładny, miły
 • noisy ˈnɔɪzɪhałaśliwy
 • number ˈnʌmbənumer, liczba
 • old əʊldstary
 • our aʊənasz
 • parents ˈpεərəntsrodzice
 • parrot ˈpærətpapuga
 • people ˈpiːp<sup>ə</sup>lludzie
 • pet pεtzwierzątko (domowe)
 • photo ˈfəʊtəʊzdjęcie
 • place pleɪsmiejsce
 • rest rεstodpoczynek
 • see siːwidzieć
 • short ʃɔːtkrótki, mały
 • sister ˈsɪstəsiostra
 • small smɔːlmały
 • so səʊtak
 • some sʌmjakiś, trochę
 • surprise səˈpraɪzniespodzianka
 • tall tɔːlwysoki o wzroście
 • that ðæt(tam)ten, (tam)ta, to
 • their ðεəich
 • there ðεətam
 • these ðiːzci, te
 • this ðɪsten, ta, to
 • those ðəʊz(tam)ci, (tam)te
 • time taɪmczas
 • too tuː1 też, 2 zbyt
 • tooth tuːθząb
 • water ˈwɔːtəwoda
 • why waɪdlaczego
 • wife waɪfżona
 • woman ˈwʊmənkobieta