Vocabulary

 • a, an ə, ənprzedimek nieokreślony
 • about əˈbaʊto czym
 • and ændi
 • be biːbyć, mieć się
 • boy bɔɪchłopiec
 • can kənmóc, umieć
 • come kʌmprzychodzić
 • do robić
 • easy ˈiːzɪłatwy, lekki
 • English ˈɪŋglɪʃjęzyk angielski
 • friend frεndprzyjaciel
 • from frɒmz, od
 • fun fʌnżart, zabawa
 • girl gɜːldziewczyna
 • go gəʊiść, jechać
 • good gʊddobry
 • goodbye ˌgʊdˈbaɪdo widzenia
 • happy ˈhæpɪszczęśliwy, zadowolony
 • hard hɑːdtrudny, ciężki
 • have hævmieć
 • he on
 • hello hεˈləʊcześć, dzień dobry
 • help hεlppomóc
 • here hɪətutaj, tu
 • hope həʊpmieć nadzieję
 • how haʊjak
 • I ja
 • introduce ˌɪntrəˈdjuːsprzedstawiać
 • it ɪtto
 • know nəʊznać, wiedzieć
 • be late biː leɪtbyć spóźnionym
 • learn lɜːnuczyć się
 • learner ˈlɜːnəuczeń
 • lesson ˈlεs<sup>ə</sup>nlekcja
 • let sb do sth lεtpozwalać
 • me miːmi, mnie, ja
 • meet miːtspotykać (się), zapoznawać się
 • must mʌstmusieć
 • my maɪmój
 • name neɪmimię, nazwa
 • new njuːnowy
 • no nəʊnie, żaden
 • not nɒtnie (...)
 • now naʊteraz
 • of əvwprowadza dopełniacz
 • or ɔːlub, albo
 • patient ˈpeɪʃəntcierpliwy
 • ready ˈrεdɪprzygotowany
 • sad sædsmutny
 • she ʃɪona
 • soon suːnwkrótce
 • speak spiːkrozmawiać
 • start stɑːtzaczynać
 • sure ʃʊəpewny
 • study ˈstʌdɪuczyć się
 • textbook ˈtεkstˌbʊkpodręcznik
 • thank θæŋkdziękować
 • the ðəprzedimek określony
 • they ðeɪoni, one
 • thing θɪŋrzecz
 • to wprowadza bezokolicznik
 • understand ˌʌndəˈstændrozumieć
 • want wɒntchcieć
 • we wiːmy
 • well wεldobrze
 • what wɒtco, jaki
 • where wεəgdzie
 • who huːkto
 • with wɪθz
 • yes jεstak
 • you juːty, wy
 • your jɔːtwój, wasz