Vocabulary

 • again əˈgεnznów, znowu
 • already ɔːlˈrεdɪjuż
 • anybody ˈεnɪˌbɒdɪktoś w pytaniu, ktokolwiek
 • anything ˈεnɪˌθɪŋcoś w pytaniu, cokolwiek
 • apple ˈæp<sup>ə</sup>ljabłko
 • ask ɑːskpytać
 • ask sb for sth ɑːskprosić kogoś o coś
 • bad bædzły
 • bag bægtorba
 • best bεstnajlepszy
 • bother ˈbɒðəprzeszkadzać
 • call kɔːldzwonić
 • come in kʌm ɪnwchodzić
 • curious ˈkjʊərɪəsciekawski
 • dance dɑːnstańczyć
 • disturb dɪˈstɜːbprzeszkadzać
 • eat iːtjeść
 • freeze friːzzamarzać
 • game geɪmgra
 • get gεtdostawać (się)
 • get dressed gεt drεstubierać się
 • give sb sth gɪvdawać komuś coś
 • glass glɑːsszklanka, szkło
 • go out gəʊ aʊtwychodzić
 • home həʊmdom, do domu
 • just dʒʌstwłaśnie, tylko
 • be kidding biː kɪdɪŋżartować sobie
 • language ˈlæŋgwɪdʒjęzyk, mowa
 • leave liːvodchodzić, opuszczać
 • lie laɪkłamać, kłamstwo
 • listen ˈlɪs<sup>ə</sup>nsłuchać
 • look for lʊk fəszukać
 • make meɪkrobić tworzyć
 • milk mɪlkmleko
 • Mr ˈmɪstəpan
 • nerves nɜːvznerwy
 • never ˈnεvənigdy
 • noise nɔɪzhałas
 • nothing ˈnʌθɪŋnic
 • on ɒnna powierzchni
 • out aʊtna zewnątrz
 • play pleɪgrać, bawić się
 • put pʊtdawać, kłaść
 • question ˈkwεstʃənpytanie
 • rain reɪn(padać) deszcz
 • read riːdczytać
 • run rʌnbiec, jechać
 • say seɪpowiedzieć
 • serious ˈsɪərɪəspoważny
 • shower ˈʃaʊəprysznic
 • sit sɪtsiadać
 • sleep sliːpspać
 • snow snəʊ1 padać śnieg, 2 śnieg
 • somebody ˈsʌmbədɪktoś
 • stay steɪzostawać
 • still stɪljeszcze, wciąż
 • stop stɒpprzestawać, zatrzymywać
 • sun sʌnsłońce
 • take teɪkbrać
 • tell sb sth tεlpowiedzieć
 • think θɪŋkmyśleć
 • tired ˈtaɪədzmęczony
 • today təˈdeɪdziś
 • tonight təˈnaɪtdziś wieczorem
 • tomorrow təˈmɒrəʊjutro
 • very ˈvεrɪbardzo
 • wait weɪtczekać
 • watch sth wɒtʃśledzić, patrzeć
 • weather ˈwεðəpogoda
 • when wεn1 kiedy, 2 kiedy
 • work wɜːkpracować, działać
 • write raɪtpisać
 • wrong rɒŋzły