Communication

Przyimek à Przyimek à ma wiele znaczeń. Jedno z głównych to oznaczanie miejsca i kierunku. Stosuje się go np. w nazwach miast. à Montréalw Montrealu, do Montrealu Je suis à Lille.Jestem w Lille. Vous allez à Tunis ?Jedziecie do Tunisu? Pojawia się również w wyrażeniach dotyczących podawania czasu. Tłumaczymy go najczęściej jako w, czasem trzeba użyć opisu, jak np. w przypadku pożegnań. À bientôt !Do zobaczenia wkrótce! À ce soir !Do zobaczenia dziś wieczorem!
jour/journée et soir/soirée Dzień i wieczór - wyrazy te tłumaczymy za pomocą jour i soir. trois jourstrzy dni ce soirdziś wieczorem Uwaga! W pozdrowieniach używamy następujących form: Bonjour madame !, Bonjour monsieur !Dzień dobry! Bonsoir les filles !Dobry wieczór, dziewczęta! W języku francuskim do pozdrowienia często dodajemy zwroty madame, monsieur. Kiedy życzymy komuś miłego dnia lub wieczoru, używamy dłuższych form: journée i soirée. Je dois y aller, bonne journée.Już muszę iść, miłego dnia. Bonne soirée et à bientôt.Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce.
Forma grzecznościowa W języku francuskim formę grzecznościową wyrażamy za pomocą drugiej osoby liczby mnogiej. Zaimki piszemy małą literą. Et vous, vous partez, Madame Fournier ?A pani wyjeżdża, pani Fournier?
Przedstawianie Przy wzajemnym przedstawianiu się używamy następującej frazy. Użycie czasownika być nie jest tu konieczne. (Je suis) Ravie de faire votre connaissance.Miło mi pana/panią poznać. Odpowiedź jest następująca: Très heureuse de même.Miło mi. kobieta Przy przedstawianiu osoby trzeciej przedstawiane sobie osoby mówią enchanté/enchantée. Je te présente Véronique. – Enchanté.To jest Véronique. dosł. “przedstawiam ci” – Miło mi mężczyzna. Na enchanté reagujeme albo tym samym słowem, albo możemy powiedzieć Moi aussi lub Moi de même (Mnie również).