Expressions utiles

Rien de prévu.
[ʀjε̃ də pʀevy]
Nie mam nic w planach.
chez moi
[ʃe mwa]
(u mnie) w domu
à la campagne
[a la kɑ̃paɲ]
na wsi, na wieś
dans l'après-midi
[dɑ̃ lapʀεmidi]
po południu
être libre
[εtʀ libʀ]
mieć czas
À quelle heure ?
[a kεl œʀ ?]
O której godzinie?
Elle habite au 17, rue Georges Bizet.
[εl abit o disεt, ʀy ʒɔʀʒ bizε]
Mieszka przy ulicy Georgesa Bizeta 17.
D'accord.
[dakɔʀ]
Dobrze., Zgoda.
Donc à ce soir.
[dɔ̃k a sə swaʀ]
A więc do zobaczenia dziś wieczorem.
Tu viens chez moi ?
[ty vjε̃ ʃe mwa ?]
Przyjdziesz do mnie?
Je vais chez le coiffeur.
[ʒə vε ʃe lə kwafœʀ]
Idę do fryzjera.
Ça te convient ?
[sa tə kɔ̃vjε̃ ?]
Tak ci pasuje?
match de football
[matʃ də futbol]
mecz piłkarski
Tu as l'heure ?
[ty ɑ lœʀ ?]
Nie wiesz, która jest godzina?
À jeudi.
[a ʒødi]
Do zobaczenia w czwartek.
Vous désirez ?
[vu deziʀe ?]
Czego pan(i) sobie życzy?
Je voudrais...
[ʒə vudʀε]
Chciałbym...
Et avec ça ?
[e avεk sa ?]
Coś jeszcze?
bien sûr
[bjε̃ syʀ]
naturalnie, oczywiście
Vous pouvez me donner... ?
[vu puve mə dɔne... ?]
Może mi pan/pani dać...?
numéro de téléphone
[nymeʀo də telefɔn]
numer telefonu
Ça fait combien ?
[sa fε kɔ̃bjε̃ ?]
Ile to kosztuje?
Ça fait...
[sa fε]
Robi to...
merci à vous
[mεʀsi a vu]
(to) ja dziękuję