Vocabulaire

 • adorer adɔʀeuwielbiać, kochać
 • beaucoup bokudużo, bardzo
 • bienven|u/-ue bjε̃v(ə)nymile widziany
 • chanson f ʃɑ̃sɔ̃piosenka
 • chanteur m/chanteuse f ʃɑ̃tœʀ/ʃɑ̃tøzpiosenkarz/piosenkarka
 • console f kɔ̃sɔlkonsola
 • copain m/copine f kɔpε̃/kɔpinkolega/koleżanka, przyjaciel/przyjaciółka
 • à côté de qqch a koteobok czegoś
 • dentiste m/f dɑ̃tistdentysta/dentystka
 • émission f emisjɔ̃program
 • encore ɑ̃kɔʀjeszcze
 • enfant m ɑ̃fɑ̃dziecko
 • entraîneur m/entraîneuse f ɑ̃tʀεnœʀ/ɑ̃tʀεnøztrener/trenerka
 • famille f famijrodzina
 • femme f famkobieta
 • fiche f fiʃformularz, karta w kartotece itp.
 • fille f fijcórka
 • fils m fissyn
 • frère m fʀεʀbrat
 • grec/grecque gʀεk/gʀεkgrecki
 • grillade f gʀijadmięso z grilla
 • guitare f gitaʀgitara
 • import|ant/-ante ε̃pɔʀtɑ̃ważny
 • instituteur m/institutrice f ε̃stitytœʀ/ε̃stitytʀisnauczyciel/nauczycielka
 • intérêt m ε̃teʀεzainteresowanie
 • invité m/invitée f ε̃vite/ε̃vitegość mężczyzna/kobieta
 • mari m maʀimąż
 • mère f mεʀmatka
 • message m mesaʒwiadomość
 • musicien m/musicienne f myzisjε̃/myzisjεnmuzyk
 • nature f natyʀnatura
 • ordinateur m ɔʀdinatœʀkomputer
 • ouais ˈwε(pot.) tak
 • père m pεʀojciec
 • personn|el/-elle pεʀsɔnεlosobisty
 • pet|it/-ite p(ə)timały
 • photo f fɔtozdjęcie
 • pis pigorzej
 • plus plywięcej
 • pourquoi puʀkwadlaczego
 • prénom m pʀenɔ̃imię
 • présentateur m/présentatrice f pʀezɑ̃tatœʀ/pʀesɑ̃tatʀisprezenter/prezenterka
 • proches m pl pʀɔʃbliscy rodzina, przyjaciele
 • radio f ʀadjoradio
 • réponse f ʀepɔ̃sodpowiedź
 • sœur f sœʀsiostra
 • sur qqch syʀna czym
 • tant tɑ̃tak, tyle
 • tuteur m tytœʀtutor, opiekun
 • voilà vwalaoto, to

Przysłówek plus wymawia się na dwa sposoby. Czyta się go albo jako ply, albo jako plys. Ale o tym później.