Vocabulaire

 • à aw, do
 • aller aleiść, jechać
 • aujourd'hui oʒuʀdɥidziś
 • aussi ositeż
 • bien bjε̃dobrze
 • bientôt bjε̃towkrótce
 • bon/bonne bɔ̃/bɔndobry
 • bonjour bɔ̃ʒuʀdzień dobry
 • bonsoir bɔ̃swaʀdobry wieczór
 • ça, cela sa, s(ə)lato
 • ce/cette sə/sεtten/ta
 • comme kɔmjako, jak
 • comment kɔmɑ̃jak
 • de od, z
 • déjà deʒajuż
 • désol|é/-ée dezɔleprzykro mi
 • dommage m dɔmaʒszkoda
 • enchant|é/-ée ɑ̃ʃɑ̃temiło mi
 • être εtʀbyć
 • et ei
 • euro m øʀoeuro
 • faire fεʀrobić, zrobić
 • fatigu|é/-ée fatigezmęczony
 • fille f fijdziewczyna
 • franç|ais/-aise fʀɑ̃sεfrancuski
 • grave gʀavpoważny
 • heur|eux/-euse øʀøszczęśliwy
 • jour m ʒuʀdzień
 • journée f ʒuʀnedzień
 • les lerodzajnik określony liczby mnogiej
 • madame f madampani
 • mais ale
 • mal malźle
 • malheureusement maløʀøzmɑ̃niestety
 • même mεmtaki sam
 • merci mεʀsidziękuję
 • monsieur m məsjøpan
 • numéro m nymeʀonumer
 • oui ˈwitak
 • partir paʀtiʀwyjść, wyjechać
 • pas nie partykuła przecząca stojąca po czasowniku
 • peu mało
 • portable m pɔʀtabltelefon komórkowy
 • pour puʀdla
 • prendre pʀɑ̃dʀwziąć, brać
 • présenter pʀezɑ̃teprzedstawić
 • rav|i/-ie ʀavizachwycony
 • salut salycześć
 • sans sɑ̃bez
 • soir m swaʀwieczór
 • soirée f swaʀewieczór
 • te tobie, ciebie
 • ticket m tikεbilet
 • très tʀεbardzo, dużo
 • un/une œ̃/ynjeden/jedna
 • verre m vεʀszklanka, szklaneczka
 • volontiers vɔlɔ̃tjechętnie, z przyjemnością
 • votre vɔtʀwasz/wasza/wasze