Communication

Bienvenu Zwrot Witam! w języku francuskim wyrażamy za pomocą przymiotnika bienvenu (witany). Dlatego jego forma zmienia się w zależności od liczby i płci witanych osób. Bienvenu monsieur le professeur.Witam, panie profesorze. Bienvenues mes filles.Witam was, moje dziewczynki. W przypadku formy grzecznościowej oraz w zwrotach w liczbie mnogiej przed przymiotnikiem bienvenu/bienvenue/bienvenus/bienvenues często stawia się wyrażenie soyez le/la/les (bądźcie). Soyez le bienvenu monsieur le professeur.; Soyez les bienvenues, mes filles. Forma bienvenue, która nie ulega zmianom w zależności od rodzaju (ponieważ w tym wypadku jest to forma rzeczownika), występuje we frazach, w których wyrażone jest miejse powitania. Bienvenue en France !Witajcie we Francji!
Copain Rzeczowniki copain/copine w liczbie pojedynczej oznaczają chłopaka/dziewczynę w znaczeniu partner, partnerka (a nie kolega, koleżanka), jeśli występują w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym. Il est poli, ton copain.Ten twój chłopak jest uprzejmy. Sa copine est infirmière.Jego dziewczyna jest pielęgniarką. Aby uniknąć nieporozumienia, o koleżance najlepiej mówić jako o une copine à moi, a o dziewczynie jako o petite amie (dosł. “mała przyjaciółka”). Je pars avec un copain à moi.Wyjeżdżam z jednym swoim kolegą. Son petit ami est économiste.Jej chłopak jest ekonomistą. Wyrazy copain/copine w liczbie mnogiej oznaczają kolegów, koleżanki. Je pars avec mes copains.Odjíždím se svými kamarády.
Mari Wyraz mari oznacza męża, natomiast żonę oznacza się wyrazem femme, który oznacza również kobietę. Laurent et sa femme organisent une soirée.Laurent z żoną organizują przyjęcie.
Jouer Czasownik jouer (grać) może się łączyć albo z przyimkiem à (sporty, gry), albo z przyimkiem de (instrumenty muzyczne). Mes fils jouent à la console du matin au soir.Moi synowie od rana do wieczora grają na konsoli. Je ne joue pas de la guitare.Nie gram na gitarze.
Voilà Ten wyraz bardzo często usłyszysz od rodzimych użytkowników języka francuskiego. Często pełni funkcję wypełniającą wypowiedź w znaczeniu “tak jakoś”, “po prostu tak” itp. Jego podstawową funkcją jest jednak funkcja wskazująca: “Tu jest/są”. Cinq euros ? Voilà.Pięć euro? Tu są. Voilà mon fils.To jest mój syn. Voilà mes amies russes.To są moje rosyjskie koleżanki.