Communication

Podawanie ceny Dokładnym odpowiednikiem czasownika kosztować jest coûter. Combien coûte un ticket ?Ile kosztuje bilet? Deux litres de vin coûtent quatre euros quatre-vingts.Dwa litry wina kosztują cztery euro osiemdziesiąt. Istnieją jednak również inne czasowniki, za pomocą których możemy pytać o cenę, np. faire. Ça fait combien ?Ile to kosztuje? Ça fait trois euros.Kosztuje to trzy euro. Można też użyć czasownika être. C'est combien ?Ile to kosztuje? Istnieją dwa sposoby podawania ceny za jednotkę towaru, za kilogram, litr itp. Po rzeczowniku oznaczającym tę jednostkę stawiamy przyimek à, a po nim cenę. Une canette à un euro ? C'est bon marché !Puszka za euro? To jest tanie! Un litre à deux euros ? C'est un peu cher !Litr za dwa euro? To jest trochę drogie! Les œufs sont à vingt centimes.Jajka są za dwadzieścia centów. podając cenę, nie mówimy cent, ale centime Jeśli w zdaniu podajemy cenę przed jednostką ilości, używamy rodzajnika określonego le, la, l', les. C'est six euros le litre.Jeden litr jest za sześć euro. Les pommes sont à un euro cinquante le kilo.Kilo jabłek kosztuje euro pięćdziesiąt.
du coin Rzeczownik coin oznacza róg, zarówno w pomnieszczeniu, jak i na końcu ulicy. W miastach często mieści się tu jakiś sklepik lub kawiarnia, więc du coin to dosłownie na rogu. Francuzi ogólnie nazywają tak miejsce, które znajduje się w pobliżu, w dzielnicy. café du coinkawiarnia na rogu, miejscowa kawiarnia