Communication

Języki W języku francuskim nazwy języków pokrywają się z formą danego przymiotnika w rodzaju męskim. W związku z tym, są rodzaju męskiego. Tu ne parles pas allemand ?Ty nie mówisz po niemiecku? Son français est très bon.Jego/Jej francuski jest bardzo dobry. Quelle langues est-ce que tu parles ? – Je parle français et russe.W jakich językach mówisz? – Mówię po francusku i rosyjsku.
Przyimek en Odpowiada naszemu w, do lub po. Używamy go np. przed nazwami języków. C'est comment en anglais ?Jak to jest po angielsku? Występuje też w nazwach państw rodzaju żeńskiego (czyli tych, które kończą się na -e). Il est né en Belgique ?Urodził się w Belgii? Samedi, ils vont en France.W sobotę jadą do Francji. Jocelyne ne travaille pas en Suisse.Jocelyne nie pracuje w Szwajcarii. Jak widać, polskie przyimki w czy do w języku francuskim nie mają dokładnych odpowiedników. Co więcej, przyimki w języku francuskim nie wskazują na kierunek. Upraszczając, można powiedzieć, że dans wyraża zamkniętą przestrzeń, np. wnętrze budynku. Przyimek à jest bardziej abstrakcyjny, używa się go mówiąc o instytucjach i przedsiębiorstwach. W określonych wypadkach pojawia się również wspomniane en. J'habite dans une résidence universitaire.Mieszkam w akademiku. Il est déjà dans la classe ?Już jest w klasie? Je suis à l'université de Rouen.Jestem na uniwersytecie w Rouen. Elle aime aller en Espagne.Lubi jeździć do Hiszpanii.
Nauka Polskiego czasownikowi uczyć się, studiować częściowo odpowiada francuski czasownik étudier. Używamy go, gdy mówimy o przedmiocie, którego dana osoba się uczy. Timéo étudie l'anglais.Timéo uczy się angielskiego. Léo étudie le droit.Léo uczy się prawa. Studiować w znaczeniu być na studiach wyrażamy za pomocą czasownika faire oraz rzeczownika z zaimkiem dzierżawczym ses études. Qu'est-ce qu'il fait comme études ?Co studiuje? Marianne fait ses études à Charleroi.Marianne studiuje w Charleroi. Studiować określony kierunek również wyraża się za pomocą czasownika faire. Po nim albo podajemy od razu nazwę kierunku, albo najpierw stawiamy zwrot des études de. Timéo fait (des études de) lettres.Timéo studiuje język i literaturę. Léo ne fait pas (des études de) médecine.Léo nie studiuje medycyny. Odmiana czasownika FAIRE w lekcji 8. Nazwy wydziałów zwykle tworzymy za pomocą przyimka de i nazwy danego kierunku. Jeśli kierunek jest w liczbie mnogiej, można też użyć przyimka w liczbie mnogiej des. To zależy od decyzji danego wydziału. Kierunki w takich nazwach należy jednak pisać wielką literą. faculté de/des Lettreswydział filologiczny faculté de/des Scienceswydział przyrodniczy faculté de Droitwydział prawa faculté de Médecinewydział lekarski Natomiast sformułowanie “student !!* určitého oboru” wyrażamy za pomocą przyimka en. étudiante en lettres anglaisesstudentka filologii angielskiej étudiants en médecinestudenci medycyny
Tworzenie pytania za pomocą inwersji Kolejny sposób tworzenia pytania polega na zamianie miejscami podmiotu i orzeczenia, czyli na tzw. inwersji. Orzeczenie stawiamy w tym wypadku przed podmiotem. Zaimki oddzialamy od czasownika dywizem. Parlez-vous français ?Mówi pan/pani po francusku? Suis-je bien chez Serge ?Jestem u Serge'a? Qui est-ce ?Kto to jest? W języku pisanym właściwsze jest stosownie inwersji, ale w języku mówionym używa się jej rzadko. Na przykład w przypadku czasownika móc oznacza uprzejmą prośbę. Pouvez-vous parler plus lentement ?Może pan/pani mówić wolniej? Quelle heure est-il ?Która godzina? Lub w pytaniu “Jak się pan/pani miewa”. Comment allez-vous ? kɔmɑ̃talevuJak się pan/pani miewa?