Vocabulaire

 • adresse f adʀεsadres
 • alors alɔʀzatem, więc
 • après apʀεpotem, po
 • après-midi apʀεmidipo południu
 • vous avez vu avemacie
 • bibliothèque f biblijɔtεkbiblioteka
 • café m kafe1 kawa, 2 kawiarnia
 • campagne f kɑ̃paɲwieś
 • chez qqn ʃeu kogoś, do kogoś
 • coiffeur m/coiffeuse f kwafœʀ/kwaføzfryzjer/fryzjerka
 • combien kɔ̃bjε̃ile
 • commander kɔmɑ̃dezamówić
 • commencer kɔmɑ̃sezacząć
 • convenir kɔ̃vniʀodpowiadać
 • coûter combien kutekosztować ileś
 • demie f dəmipół przy podawaniu czasu
 • désirer deziʀeżyczyć sobie
 • donc dɔ̃kwięc
 • donner dɔnedać
 • football m futbolpiłka nożna
 • heure f œʀgodzina
 • jeudi m ʒødiczwartek
 • libre libʀwolny, swobodny
 • match m matʃmecz
 • matin m matε̃rano, przed południem
 • mercredi m mεʀkʀədiśroda
 • minute f minytminuta
 • moins mwε̃mniej
 • ne nie partykuła przecząca stojąca przed czasownikiem
 • organiser ɔʀganizeorganizować
 • ou ulub, albo
 • pardon paʀdɔ̃przepraszam
 • parents m pl paʀɑ̃rodzice
 • pizza f pidzapizza
 • place f plas1 miejsce, 2 plac
 • proch|ain/-aine pʀɔʃε̃przyszły
 • quand kɑ̃kiedy
 • quart m kaʀćwierć, kwadrans
 • qu'est-ce que kεskəco
 • ugdzie, dokąd
 • rester ʀεstezostać
 • rien ʀjε̃nic
 • rue f ʀyulica
 • ses sejego/jej
 • soirée f swaʀeprzyjęcie
 • sûr/sûre syʀ/syʀpewny
 • tard taʀpóźno
 • téléphone m telefɔntelefon
 • thé m teherbata
 • tôt towkrótce
 • vétérinaire m veteʀinεʀweterynarz
 • venir v(ə)niʀprzyjść, przyjechać