Communication

aller chercher Wyrażenie iść/skoczyć po coś wyrażamy za pomocą aller chercher (dosł. iść szukać). Używamy go również, gdy mówimy o osobach. Je vais chercher ma mère à la station de métro.Idę po matkę na stację metra.
prendre Czasownik prendre dosłownie oznacza wziąć, brać. Często używa się go w znaczeniu przenośnym i występuje w wielu utartych frazach. On prend le tram ?Pojedziemy tramwajem? Tu prends l'avenue...Pójdziesz aleją... Chaque matin, ils prennent une douche.Codziennie rano biorę prysznic. Tu ne prends pas le petit déjeuner ?Ty nie zjesz śniadania?
je fais comment pour Przysłówek jak zwykle tłumaczymy za pomocą comment. Kiedy pytamy, jak się dostać w jakieś miejsce itp., użyjemy frazy je fais comment pour, po której następuje bezokolicznik. Je fais comment pour aller au club de gym ?Jak się dostanę do siłowni? On fait comment pour commander et payer ?Jak się zamawia i płaci? Comment może stać na początku zdania. Następnie powinniśmy użyć est-ce que lub zastosować inwersję. Jak już wspomnieliśmy, Francuzi to ignorują i często pytają: Comment je fais pour sortir de la ville ?Jak można wyjechać z miasta?
jusqu'à Przyimek jusqu'à tłumaczymy jako aż do, aż po. Możemy go używać nie tylko w odniesieniu do miejsca, ale też czasu. Vous continuez jusqu'à l'église Saint-Martin.Pójdziecie dalej aż do kościoła świętego Marcina. On va rester jusqu'à mardi.Zostaniemy aż do wtorku. Jusqu'à quand ? – Jusqu'à ce soir.Do kiedy? – Do dzisiejszego wieczora. W przypadku, gdy rzeczownik ma rodzajnik określony, przyimek à podlega ściągnięciu. Tu vas jusqu'au supermarché, après, tu tournes à gauche.Pójdziesz aż do supermarketu, potem skręcisz w lewo.
Francuska uprzejmość Zasady dobrego wychowania są dla Francuzów bardzo ważne. Powinniśmy więc wiedzieć, jak pozdrawiać, żegnać się, przepraszać itp. Bonjour monsieur., Bonsoir madame. Nie jest konieczne, ale Francuzi do pozdrowień i zwrotów często dodają panie, pani. Do widzenia tłumaczymy jako Au revoir. Jeśli jednak nie znamy osoby, z którą się żegnamy, uprzejmiej jest powiedzieć Bonne journée., Bonne soirée. Jeśli prosimy o wybaczenie, unikamy prostego Excusez-moi., jest to forma w trybie rozkazującym, nie brzmi więc zbyt uprzejmie. Przepraszamy więc całym zdaniem Je vous prie de m'excuser lub jeszcze bardziej uprzejmie Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Jeśli chcemy się zwrócić do przechodnia itp., mówimy Pardon madame/monsieur (w znaczeniu Przepraszam pana/panią...). Ale wystarczy też samo Bonjour madame/monsieur.
Konstrukcje czasownikowe s'adresser à qqn zwrócić się do kogoś Tu t'adresses au directeur ?Zwrócisz się do dyrektora? remercier qqn podziękować komuś Allez remercier votre maman !Idźcie podziękować mamie!