Commande d'une pizza

Bonsoir, vous désirez ?
bɔ̃swaʀ, vu deziʀe ?
Dobry wieczór, czego pan sobie życzy?
Bonsoir madame. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
bɔ̃swaʀ madam ʒə vudʀε kɔmɑ̃de yn pidza, sil vu plε
Dobry wieczór. Chciałbym zamówić pizzę.
Oui bien sûr. Et avec ça ?
ˈwi bjε̃ syʀ e avεk sa ?
Tak, oczywiście. Coś do tego?
Un thé et un café.
œ̃ te e œ̃ kafe
Kawę i herbatę.
Une pizza, un thé et un café. Vous pouvez me donner votre nom et votre numéro de téléphone ?
yn pidza, œ̃ te e œ̃ kafe vu puve mə dɔne vɔtʀ nɔ̃ e vɔtʀ nymeʀo də telefɔn ?
Jedna pizza, jedna herbata i jedna kawa. Może mi pan podać swoje imię i numer telefonu?
C'est le 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
se lə zeʀosis duz disεt zeʀonœf zeʀosε̃k vε̃sɑ̃ ləʀu
To jest 06 12 17 09 05. Vincent Leroux.
Merci. C'est à quelle adresse ?
mεʀsi se a kεl adʀεs ?
!Dziękuję. Na jaki adres?
6, rue Bonaparte.
sis, ʀy bɔnapaʀt
Rue Bonaparte 6.
Pardon ? C'est 6 ou 10 ?
paʀdɔ̃ ? se sis u dis ?
Przepraszam? 6 czy 10?
Numéro 6. Ça fait combien ?
nymeʀo sis sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Numer 6. Ile to kosztuje?
Une pizza coûte 5 euros, un thé 1 euro et un café 1 euro vingt. Ça fait 7 euros 20.
yn pidza kut sε̃k øʀo, œ̃ te œ̃nøʀo e œ̃ kafe œ̃nøʀo vε̃ sa fε sεt øʀo vε̃
Jedna pizza kosztuje 5 euro, herbata 1 euro i kawa 1 euro dwudzieścia centów, w sumie 7 euro 20 centów.
Merci madame. Bonne soirée.
mεʀsi madam bɔn swaʀe
Dziękuję. Miłego wieczoru.
Merci à vous.
mεʀsi a vu
Ja dziękuję.

Au téléphone

Qu'est-ce que tu fais ce soir ?
kεs kə ty fε sə swaʀ ?
Co robisz dziś wieczorem?
Rien de prévu. Je reste chez moi.
ʀjε̃ də pʀevy ʒə ʀεst ʃe mwa
!Nie mam nic w planach. Będę w domu.
Tu ne vas pas chez Michèle ? Elle organise une soirée. Ses parents vont à la campagne.
ty nə va pɑ ʃe miʃεl ? εl ɔʀganiz yn swaʀe se paʀɑ̃ vɔ̃ a la kɑ̃paɲ
Nie pójdziesz do Michèle? Urządza przyjęcie. Jej rodzice są na wsi.
Dans l'après-midi, je vais à la bibliothèque, mais après, je suis libre. C'est à quelle heure ?
dɑ̃ lapʀεmidi, ʒə vε a la biblijɔtεk, mε apʀε, ʒə sɥi libʀ se a kεl œʀ ?
Po południu idę do biblioteki, ale potem mam czas. O której to jest?
La soirée commence à 7 heures.
la swaʀe kɔmɑ̃s a sεt œʀ
Przyjęcie zaczyna się o godzinie 7.
Où est-ce qu'elle habite ?
u εs kεl abit ?
Gdzie ona mieszka?
Elle habite au 17, place Georges Bizet.
εl abit o disεt, plas ʒɔʀʒ bizε
Mieszka przy place Georges Bizet 17.
D'accord ! Donc à ce soir.
dakɔʀ ! dɔ̃k a sə swaʀ
Dobrze! To do wieczora.

Tu viens chez moi ?

Laurent:
Tu viens chez moi mercredi après-midi ?
ty vjε̃ ʃe mwa mεʀkʀədi apʀεmidi ?
Laurent: Nie przyjdziesz do mnie w środę po południu?
Marthe:
Désolée, mercredi, je ne suis pas libre. À quatre heures moins le quart, je vais chez le coiffeur. Après, je vais chez Camille.
dezɔle, mεʀkʀədi, ʒə nə sɥi pɑ libʀ a katʀ œʀ mwε̃ lə kaʀ, ʒə vε ʃe lə kwafœʀ apʀε, ʒə vε ʃe kamij
Marthe: !Przykro mi, w środę nie mogę. Za piętnaście czwarta idę do fryzjera. Wieczorem idę do Camille.
Laurent:
Et jeudi prochain, tu es libre ?
e ʒødi pʀɔʃε̃, ty - libʀ ?
Laurent: A w czwartek jesteś wolna?
Marthe:
Oui. À quelle heure ? À 6 heures ?
ˈwi a kεl œʀ ? a sizœʀ ?
Marthe: Tak. O której godzinie? O szóstej?
Laurent:
C'est trop tôt, j'organise un match de football. À 8 heures, ça te convient ?
se tʀo to, ʒɔʀganiz œ̃ matʃ də futbol a ɥitœʀ, sa tə kɔ̃vjε̃ ?
Laurent: To zbyt wcześnie, organizuję mecz piłki nożnej. Pasuje ci o ósmej?
Marthe:
D'accord, ce jeudi à 8 heures.
dakɔʀ, sə ʒødi a ɥitœʀ
Marthe: Dobrze, ten czwartek, o ósmej.
Laurent:
Très bien. Tu as l'heure, s'il te plaît ? Christophe et moi, nous allons chez le vétérinaire.
tʀε bjε̃ ty ɑ lœʀ, sil tə plε ? kʀistɔf e mwa, nuzalɔ̃ ʃe lə veteʀinεʀ
Laurent: Znakomicie. Nie wiesz proszę, która jest godzina? Idziemy z Christophem do weterynarza.
Marthe:
Il est trois heures et demie.
il ε tʀwɑ œʀ e dəmi
Marthe: Jest wpół do czwartej.
Laurent:
Mais il est très tard ! Je dois y aller. À jeudi alors !
mε il ε tʀε taʀ ! ʒə dwa i ale a ʒødi alɔʀ !
Laurent: Ale już jest późno. Muszę już iść. Do czwartku!

Jeudi prochain tłumaczymy jako ten czwartek, nie przyszły czwartek, ponieważ tu prochain oznaczając następowany czwartek. Przyszły czwartek, więc w czwartek przyszły tydzień, powie jeudi en huit.Ten wyraz siebie jednak powszechnie ogromnie nie wykorzystuje. Francuz powie raczej la semaine prochaine (przyszły tydzień) albo dans huit jours (za tydzień, dosl. za ośmiu dnieje). Dzień już wyszczególnić.

Znajdź w dialogach wszystkie określenia czasu.