Grammaire

Ściągnięcie przyimków à i de z rodzajnikiem określonym Tu vas au supermarché ? Przyimki à i de, po których ma następować rodzajnik określony rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej le lub rodzajnik określony w liczbie mnogiej les, łączą się z tym rodzajnikiem, tworząc tzw. formy ściągnięte. Ściągnięcie (kontrakcja) nie dotyczy więc rodzajnika w rodzaju żeńskim la ani skróconego wariantu rodzajnika l'.
DE À
formy ściągnięte
lp. rodzaj męski de + le → du à + le → au
lmn. oba rodzaje de + les → des à + les → aux
formy nieściągnięte
lp. oba rody de l' à l'
lp. rodzaj żeński de la à la
au supermarché, au chocolat, au jambon, au régime aux fruits du porc, du riz, du lait, du vin
Rodzajnik cząstkowy Du riz u des pâtes ? W języku francuskim poza rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, istnieje jeszcze tzw. rodzajnik cząstkowy (article partitif), którego często się używa. Rodzajnik cząstkowy tworzymy przez połączenie przyimka de i rodzajnika określonego. Podlega ona również ściąganiu.
liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński elizja rodzaj męski i żeński
du dy de la də la de l' də l des de
Je prends du lait.Wezmę mleko. Elle prend de l'eau.Weźmie wodę. Nous avons de la salade ?Mamy sałatę? Est-ce qu'ils ont encore des tomates ?Mają jeszcze pomidory? Rodzajnik cząstkowy stawiamy przed rzeczownikami, kiedy podajemy ich nieokreśloną ilość. Il mange du pain.Je chleb. jedna kromka? dwie kromki? J'achète du vin.Kupię wino. trochę wina Tu prends ça avec du riz ?Weźmiesz to z ryżem? jedną łyżką? dwiema? cały talerz? !!* V případě, že je nám jasné, že se bude jednat např. o jeden šálek, nepoužijeme dělivý člen, ale číslovku jedna (un, une). Tu prends un café ?Napijesz się kawy? jedną filiżankę Ale: J'achète du café.Kupię kawę. trochę kawy Je fais du café.Zrobię kawę. dla kilku osób? aimer, adorer, préférer, détester Po tych czasownikach wyrażających wartościowanie zawsze następuje rodzajnik określony. Wartościowanie to ma charakter stały i ogólny. Tu n'aimes pas les pâtes ?Nie lubisz makaronu? J'adore le chocolat.Uwielbiam czekoladę. Tu prends un café ou un thé? – Je préfère le thé.Napijesz się kawy czy herbaty? – Napiję się raczej herbaty. Mes enfants détestent les légumes.Moje dzieci nie znoszą warzyw.
Rodzajnik w przeczeniu Je ne prends pas de porc. Je n'aime pas la viande. Rodzajnik określony w zdaniach przeczących przed rzeczownikami pełniącymi funkcję dopełnienia (czyli kiedy rzeczownik występuje po czasowniku) się nie zmienia. Elle aime le vin. Elle n'aime pas la bière.Lubi wino. Nie lubi piwa. Natomiast rodzajnik nieokreślony i cząstkowy w przeczeniu zmienia się w de (przed samogłoską lub niemym h przyjmuje formę d'). Nous n'avons pas d'enfants.Nie mamy dzieci. Mon père n'a pas de copains.Ojciec nie ma żadnych koleżanek. tzw. negacja absolutna Ton fils ne prend pas de salade ?Twój syn nie zje sałatki? Je n'achète pas de jambon.Nekupuji šunku. Nie kupuję szynki. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas de vin ?Dlaczego nie napijesz się wina?

Ogólniając, w zdaniach przeczących w dopełnieniu prawie zawsze pojawia się de, ponieważ bardzo często mówimy o bliżej nieokreślonej ilości lub liczbie.

Si ! Kladná odpověď na zápornou otázku Tak tłumaczymy jako oui. Oui, je veux bien.Tak, chętnie. Uwaga! Jeśli zadane pytanie ma formę przeczącą, odpowiadamy si. Tu n'as pas de frères et sœurs ? – Si.Ty nie masz rodzeństwa? – Mam. Vous ne voulez pas prendre de la salade, madame ? – Si.Pani nie chce sałatki? – Chcę.
Zmiany ortograficzne w odmianie czasowników W niektórych francuskich czasownikach występują nieregularności, które wynikają z wymowy. W pierwszej kolejności należy pamiętać o zachowaniu wymowy podstawy słowotwórczej. manger W czasownikiem tym przed końcówką występuje ʒ. Tak właśnie wymawia się g przed e. Przed samogłoską o, od której zaczyna się końcówka 1. osoby lmn. -ons, by to było g. Dlatego w tej osobie pisze się ge.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je mange ʒəmɑ̃ʒ nous mangeons numɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu manges tymɑ̃ʒ vous mangez vumɑ̃ʒe
3. os.il mange ilmɑ̃ʒ ils mangent ilmɑ̃ʒ
elle mange εlmɑ̃ʒ elles mangent εlmɑ̃ʒ
acheter, préférer Problematyczną grupę stanowią czasowniki, które w bezokoliczniku mają ə (pisane jako e) lub zamknięte e (pisane jako é). W niektórych osobach taka wymowa byłaby trudna (aʃət, pʀefer), dlatego pojawia się w nich è (otwarte e). Ponieważ zasada ta dotyczy wszystkich osób liczby pojedynczej i 3. osoby liczby mnogiej, które w tabelce układają się w kształt buta, mówimy o regule buta.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. j'achète ʒaʃεt nous achetons nuzaʃ(ə)tɔ̃
2. os. tu achètes tyaʃεt vous achetez vuzaʃ(ə)te
3. os.il achète ilaʃεt ils achètent ilzaʃεt
elle achète εlaʃεt elles achètent εlzaʃεt
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je préfère ʒəpʀefεʀ nous préférons nupʀefeʀɔ̃
2. os. tu préfères typʀefεʀ vous préférez vupʀefeʀe
3. os.il préfère ilpʀefεʀ ils préfèrent ilpʀefεʀ
elle préfère εlpʀefεʀ elles préfèrent εlpʀefεʀ
Odmiana czasownika VOULOIR Ils ne veulent pas venir ? Vouloir należy do czasowników, który podlegają tzw. regule buta.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je veux ʒəvø nous voulons nuvulɔ̃
2. os. tu veux tyvø vous voulez vuvule
3. os. il veut ilvø / elle veut εlvø ils veulent ilvœl / elles veulent εlvœl
Mówi się, że tylko król może powiedzieć je veux. Jeśli więc chcemy uprzejmie o coś poprosić, dodajemy przysłówek bien. Je veux bien un café.Ja bym chciał kawę.
Odmiana czasownika PRENDRE Vous ne prenez pas de grillades ?
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je prends ʒəpʀɑ̃ nous prenons nupʀənɔ̃
2. os. tu prends typʀɑ̃ vous prenez vupʀəne
3. os.il prend ilpʀɑ̃ ils prennent ilpʀεn
elle prend εlpʀɑ̃ elles prennent εlpʀεn