Prononcez bien

Spółgłoska s Spółgłoskę s czytamy na kilka sposobów. Nie wymawiamy jej, kiedy stoi na końcu wyrazu !!* , které nevážeme.. enfants ɑ̃fɑ̃; vous êtes vuzεt; tu travailles tytʀavaj; invités ε̃vite; importants ε̃pɔʀtɑ̃; après apʀε Istnieją jednak wyrazy, często są to zapożyczenia z innych języków, kiedy końcowe -s wymawiamy. fils fis; tennis tenis; Funès fynεs W przypadku zaimków osobowych, liczebników, rodzajników czy przymiotników, s możemy wymawiać jako z ze względu na łączenie międzywyrazowe. trois amis tʀwazami; les Italiens lezitaljε̃; mes enfants mezɑ̃fɑ̃ vous avez vuzave; Ale: vous savez vusave (!!*víte) Na początku wyrazu lub obok spółgłoski bądź nosówki czytamy je jako s. Sébastien sebastjε̃; soirée swaʀe; sportif spɔʀtif; son sɔ̃ réponse ʀepɔ̃s; bonsoir bɔ̃swaʀ restaurant ʀεstɔʀɑ̃; dentiste dɑ̃tist Między samogłoskami wymówimy je jako z. malheureusement maløʀøzmɑ̃; il organise ilɔʀganiz; musique myzik Wymówiona głoska s Ponadto, jako s wymawiamy również podwojone ss, spółgłoskę ç oraz c przed samogłoskami e i i. adresse adʀεs; émission emisjɔ̃; professeur pʀɔfεsœʀ ça sa; françaises fʀɑ̃sεz directrice diʀεktʀis; cela s(ə)la; musicienne myzisjεn; ici isi Wymawianą głoskę s niekiedy zapisuje się też jako x. six sis; dix dis; Bruxelles bʀysεl Pozor na vázání: six amies sizami; dix euros dizøʀo
Spółgłoska l Czytamy je jako l, zwykle czytamy je również na końcu wyrazu. espagnol εspaɲɔl; quel kεl; Ale: gentil ʒɑ̃ti l wymawiamy jako pojedynczą głoską, nawet gdy jest podwojona ll. football futbɔl; aller ale; j'appelle ʒapεl; intelligent ε̃tεliʒɑ̃ Wyjątkiem jest sytuacja, w której podwojone ll jest poprzedzone samogłoską i. Wówczas wymawiamy je jako j. fille fij; grillades gʀijad; tu travailles tytʀavaj; gentille ʒɑ̃tij