Grammaire

Czasowniki zwrotne Je me peigne. Il ne se peigne pas. Zaimki zwrotne
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. me nous nu
2. os. te vous vu
3. os. se se
Jak widać, w języku francuskim czasowniki zwrotne są opatrzone większą liczbą zaimków zwrotnych, niż w języku polskim. Wynika to z tego, że zaimki zwrotne zgadzają się z osobą. W języku polskim używamy więc jedynie zaimków się/sobie, natomiast w języku francuskim różnych form tego zaimka.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je me repose ʒəməʀəpɔz nous nous reposons nunuʀəpozɔ̃
2. os. tu te reposes tytəʀəpɔz vous vous reposez vuvuʀəpoze
3. os. il se repose ilsəʀəpɔz ils se reposent ilsəʀəpɔz
elle se repose εlsəʀəpɔz elles se reposent εlsəʀəpɔz
Je me peigne le matin.Czeszę się codziennie rano. Tu ne te laves pas ?Ty się nie umyjesz? Le samedi, elle se réveille tard.W sobotę się budzi późno. Nous nous changeons après.Potem się przebierzemy. Comment est-ce que vous vous appelez ?Jak się pan/pani nazywa? Les enfants se brossent les dents.Dzieci myją (sobie) zęby. Również w bezokoliczniku należy pamiętać o zgodności zaimka i podmiotu (ja, ty, on itp.). J'aime me promener.Lubię spacerować. Nous préférons nous changer.Raczej się przebierzemy. Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku francuskim są zwrotne w języku polskim, i odwrotnie. Mes parents se lèvent à neuf heures.Moi rodzice wstają o dziewiątej. Vous allez bien ?Macie się dobrze? Przeczenie W przeczeniu partykułę przeczącą ne stawiamy bezpośrednio przed zaimkiem zwrotnym. Et demain, vous ne vous reposez pas ?A jutro nie odpoczniecie? Leurs enfants ne se lavent pas.Ich dzieci się nie myją. Je ne me change pas, je sors.Nie będę się przebierać, wychodzę. Pytania W pytaniu, które zawiera zaimek pytający (comment, pourquoi itp.) i w którym podmiot jest wyrażony za pomocą zaimka, w przypadku czasowników zwrotnych lepiej unikać inwersji, czyli szyku orzeczenie – podmiot... Jest skomplikowana i przeciętny Francuz jej nie zastosuje. Możemy użyć wyrazu est-ce que, który pozwala nam na zachowanie zwykłego szyku wyrazów. Pourquoi est-ce qu'elle ne se brosse pas les dents ?Dlaczego nie myje zębów? Comment est-ce que vous vous appelez ?Jak się pan/pani nazywa? À quelle heure est-ce que vos enfants se lèvent ?O której godzinie wstają wasze dzieci? est-ce qu'elles se reposent ?Gdzie odpoczną? Jak widać, również w przypadku wyrazu est-ce que stosujemy tzw. elizję, czyli opuszczenie końcowego -e przed samogłoską lub niemym h. W potocznym języku francuskim zasad tych się jednak nie przestrzega. Z gramatycznego punktu widzenia jest to wpradzie błąd, ale w praktyce usłyszymy jedynie: Comment tu t'appelles ?Jak się nazywasz? Comment vous vous appelez ?Jak się pan/pani nazywa? Pourquoi tu ne te reposes pas ?Dlaczego nie odpoczniesz? Zaimek pytający (z wyjątkiem pourquoi) można też umieścić dopiero na końcu zdania. Tym samym wyrażamy się poprawnie, ale nie jesteśmy zbytecznie formalni. Elle s'appelle comment ?Jak się nazywa? Ils se lèvent quand ?Kiedy wstają? Tu te promènes  ?Gdzie spacerujesz?
Zmiany ortograficzne w odmianie czasowników Również w przypadku czasowników zwrotnych możemy zauważyć pewne nieregularności, które wynikają z wymowy. se changer W czasowniku manger i innych czasownikach zakończonych na -ger, aby zachować wymowę ʒ dodajemy e przed końcówką 1. os. lmn.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je me change ʒəməʃɑ̃ʒ nous nous changeons nunuʃɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu te changes tytəʃɑ̃ʒ vous vous changez vuvuʃɑ̃ʒe
3. os.il se change ilsəʃɑ̃ʒils se changent ilsəʃɑ̃ʒ
elle se change εlsəʃɑ̃ʒ elles se changent εlsəʃmɑ̃ʒ
se lever W przypadku pozostałych czasowników zwrotnych, które w temacie bezokolicznika mają nieme e, stosujemy znaną nam już “zasadę buta”, czyli zastępujemy nieme ə literą ε.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je me lève ʒəməlεv nous nous levons nunul(ə)vɔ̃
2. os. tu te lèves tytəlεv vous vous levez vuvul(ə)ve
3. os.il se lève ilsəlεv ils se lèvent ilsəlεv
elle se lève εlsəlεv elles se lèvent εlsəlεv
Podobnie odmienia się też czasownik se promener - spacerować. s'appeler !!* V případě tohoto slovesa se výslovnosti ε dosáhne zdvojením -ll-.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je m'appelle ʒəmapεl nous nous appelons nunuzap(ə)lɔ̃
2. os. tu t'appelles tytapεl vous vous appelez vuvuzap(ə)le
3. os.il s'appelle ilsapεl ils s'appellent ilsapεl
elle s'appelle εlsapεl elles s'appellent εlsapεl
Odmiana czasowników SORTIR i PARTIR Te dwa czasowniki tworzą podgrupę czasowników nieregularnych i odmieniają się tak samo. sortir
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je sors ʒəsɔʀ nous sortons nusɔʀtɔ̃
2. os. tu sors tysɔʀ vous sortez vusɔʀte
3. os. il sort ilsɔʀ / elle sort εlsɔʀ ils sortent ilsɔʀt / elles sortent εlsɔʀt
partir
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. je pars ʒəpaʀ nous partons nupaʀtɔ̃
2. os. tu pars typaʀ vous partez vupaʀte
3. os. il part ilpaʀ / elle part εlpaʀ ils partent ilpaʀt / elles partent εlpaʀt