Communication

Wyrażanie przyszłości w czasie teraźniejszym W języku francuskim czas przyszły jest często zastępowany czasem teraźniejszym. Z kontekstu jest bowiem jasne, że nie chodzi o właśnie odbywającą się czynność, ale o niedaleką przyszłość. Qu'est-ce que vous prenez ?Czego się napijecie/zjecie? J'achète des fruits.Kupię owoce. Lundi, je vais à la bibliothèque.W poniedziałek idę do biblioteki.
O jedzeniu spożywać / zamawiać Czasownika prendre w znaczeniu spożywać lub zamawiać używamy tylko poza domem - w restauracji lub w gościach. Je prends un sandwich, merci.Zjem kanapkę, dziękuję. Zatem podczas gdy kelner zapyta: Qu'est-ce que vous prenez?Co pan/pani zamawia? (Czego pan/pani sobie życzy?) to domownicy użyją czasownika manger, boire, vouloir: Qu'est-ce que vous voulez manger pour le dîner?Co chcecie na kolację? Marie, tu veux du thé ?Marie, chcesz herbaty? przyimki au i avec du Dodatki do dań i składniki w języku polskim wyrażamy przy użyciu przyimka s. W języku francuskim jest bardziej złożone. Przyimka avec używamy tylko w przypadku dodatków, które dodajemy do dania głównego. A ponieważ nie wiadomo, ile dodatku weźmiemy, następuje po nim rodzajnik cząstkowy. Tu prends le porc avec du riz ou avec des pommes de terre ?Weźmiesz tę wieprzowinę z ryżem czy z ziemniakami? Nous mangeons de la viande avec de la salade.Mięso jemy z sałatką. Kiedy mówimy o składnikach danej potrawy, używamy przyimka à. sandwich au fromagekanapka z serem café au laitkawa z mlekiem Ale: croissant avec du cafécroissant z kawą Ale: salade de fruitssałatka owocowa sałatka z owoca, nie z owocami rouge et blanc W języku francuskim mówiąc o winie, do określających je przymiotników nie musimy dodawać wyrazu wino. Je n'ai pas de blanc.Białego wina nie mam. Je préfère le rouge.Wolę czerwone wino. Podobnie jest w przypadku piwa. Piwo jasne lub pszeniczne to po francusku bière blonde lub tylko: Tu prends une blonde ?Weźmiesz jedno jasne piwo? salade W języku francuskim, wyraz salade może oznaczać zarówno sałatkę (często z rodzajnikiem cząstkowym, ponieważ możemy mówić o jej różnej ilości), jak i sałatę - jak warzywo (!!* často se pojí s konkrétní základní číslovkou (např. jedna),, protože jej kupujeme po kusech). Tu achètes une salade.Kupisz (jedną) sałatę. Je mange du fromage avec de la salade.Zjem ser z sałatką.
Przyimki W języku francuskim należy zwrócić uwagę na użycie przyimków, ponieważ często różnią się od ich polskich odpowiedników. pour pour le petit déjeuner / le déjeuner / le dîner - na śniadanie / na obiad / na kolację Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?Co si dáte k snídani? Pour le dîner, nous prenons des pâtes.Na večeři si dáme těstoviny. quelque chose à manger/boire - coś do jedzenia/picia Tu as quelque chose à manger ?Nie masz czegoś do jedzenia? Vous avez quelque chose à boire ?Nie macie czegoś do picia?
Konstrukcje czasownikowe préférer qqch woleć coś Tu préfères les filles blondes ?Wolisz blondynki?